Menu Podmiotowe menu ikonka

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

XXXVII SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO

Z A W I A D O M I E N I E
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 28 grudnia 2017 roku (czwartek) o godz. 12-tej odbędzie się

XXXVII SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO

Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Powiatu za 2017 rok. 
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian uchwały budżetowej na 2017 rok,
b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2017-2025,
c) zatwierdzenia planów pracy Rady Powiatu oraz stałych Komisji Rady Powiatu na 2018 rok,
d) przystąpienia do realizacji projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim (IV)”.
8. Interpelacje i zapytania Radnych.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący 
      Rady Powiatu w Brzozowie
                 Henryk Kozik
Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Wytworzył: Dariusz Supel 2017-12-20
Opublikował w BIP: Dariusz Supel 2017-12-21 08:14:00
Modyfikował: Dariusz Supel 2018-11-19 18:30:29
Liczba wyświetleń: 6394
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2018-11-19 18:30:29
  • Zmieniono treść dokumentu
Dariusz Supel Szukaj
2017-12-21 08:14:36 Utworzono treść Dariusz Supel Szukaj
        Porównaj