Menu Podmiotowe menu ikonka

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

ZAWIADOMIENIE

Z A W I A D O M I E N I E
 
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 6 lutego 2019 roku (środa) o godz. 13:00 odbędzie się
V SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO
Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, 
ul. 3 Maja 51.
 
Porządek obrad:
1.  Otwarcie sesji.
2.  Odczytanie porządku obrad sesji.
3.  Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
4.  Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5.  Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6.  Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  w 2018   roku.
7.  Sprawozdania z działalności powiatowych służb, straży i inspekcji     za 2018 rok.
8.   Podjęcie uchwał w sprawach:
a) upoważnienia Zarządu Powiatu w Brzozowie do podjęcia działań zmierzających do utworzenia przedszkola specjalnego,
b) ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów usunięcia pojazdu powstałych po wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu, od której odstąpiono, 
c) zmian w Statucie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza,
d) zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Brzozowskiego w 2019 roku,
e) zmian uchwały budżetowej na 2019 rok,
f) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2019-2029.

9.  Wolne wnioski.
10.  Zamknięcie sesji.
 
Przewodniczący
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik
 
Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Wytworzył: Dariusz Supel 2019-02-04
Opublikował w BIP: Dariusz Supel 2019-02-04 13:14:00
Modyfikował: Dariusz Supel 2019-02-04 13:14:27
Liczba wyświetleń: 6407
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2019-02-04 13:14:27 Utworzono treść Dariusz Supel Szukaj
        Porównaj