Menu Podmiotowe menu ikonka

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Zawiadomienie

Starosta Brzozowski zgodnie z art. 49 oraz art. 61 §1 i 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm. ) zawiadamia, że na wniosek pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A., ul. Grabarska 21A, 20-340 Lublin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w trybie art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczące działki nr 4063 o pow. 0,24 ha, położonej na terenie jednostki ewidencyjnej Domaradz, obręb Domaradz.


W związku z powyższym zgodnie z art. 10 kpa zawiadamiam, że w terminie 14-miu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Brzozowie przy ul. 3-go Maja 51 (I piętro pokój nr 20) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji.

Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Wytworzył: Dariusz Supel 2022-05-11
Opublikował w BIP: Dariusz Supel 2022-05-11 09:54:44
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Dariusz Supel 2022-05-11 00:00:00
Modyfikował: Dariusz Supel 2022-05-11 09:52:03
Liczba wyświetleń: 47
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-05-11 09:52:03 Dodano dokument Dariusz Supel Szukaj
2022-05-11 09:51:46 Dodano podgląd dokumentu Dariusz Supel Szukaj
        Porównaj