Menu Podmiotowe menu ikonka

Zgłoszenia budowy z projektem budowlanym w roku 2022

Informacja o dokonaniu zgłoszenia

         Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  w  przypadku zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, przebudowy , o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, organ administracji architektoniczno-budowlanej zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia:

1)   doręczenia zgłoszenia - informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu;
2)   wniesienia sprzeciwu - informację o dacie jego wniesienia;
3)   upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informację o braku wniesienia sprzeciwu.

 L.p.

Imię i nazwisko inwestora/
nazwa inwestora

Adres i opis projektowanego obiektu

Data wpływu zgłoszenia


Data wniesienia sprzeciwu


Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

1 Polska Spółka Gazownictwa
 Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
Budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazowymi do budynków mieszkalnych, na dz. nr ewid. gruntów 11782, 11753/1, 10247, 11751/1, 11730/1, 11731/2, 11729/6, 11729/8, 11703/9, 11703/7, 11703/5, 11683/5, 11683/4, położonych w Golcowej 2022-09-26 Nie wniesiono sprzeciwu
2 Gmina Dydnia Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, na dz. nr ewid. gruntów 88, 91, 92, 93, 95/1, 95/2, 95/3, 96, 97, 111/1, 112, 126/1, 126/2, 127, 134/1, 134/2, 135, 136, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209/1, 209/2, 247, 250, 252, 253/1, 253/2, 255, 256, 257/1, 257/2, 273/3, 273/4, 279/1, 279/2, 308, 309, 311/1, 311/3, 312/1, 314, 315, 316, 318, 319, 320/3, 320/4, 320/5, 320/6, 321, 326, 332, 333, 334, 335, 336/3, 336/4, 336/5, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343/1, 343/2, 344, 345, 346, 347, 348, 353, 354/1, 354/2, 355/2, 355/3, 356, 366/1, 366/2, 367/1, 367/2, 368, 369, 374/1, 383, 388, 389, 391/2, 392/4, 398, 402, 403, 417/1, 425, 433, 435, 436, 465, 470, 476/2, 477, 478, 480/1, 480/2, 482, 483, 501, 502, 504, 505, 506, 510, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 563/3, 565, 566, 567, 568, 569, 581, 584, 586, 587, 603/1, 603/2, 604/1, 604/2, 604/3, 607/2, 611/4, 611/5, 612/5, 613/2, 613/3, 614/1, 616/1, 617, 618, 641/1, 642, 644, 645, 666, 702, 703, 712/1, 712/2, 727, 757, 758, 759, 760, 761, 791, 792, 793, 794, 795/1, 795/2, 808, 810, 845/1, 846, 849, 850, 851, 852, 853/1, 854/1, 855/1, 855/2, 855/3, 889/1, 125, 176, położonych w m-ci Obarzym 2022-09-26 Nie wniesiono sprzeciwu
3 Lucyna i Stanisław Półchłopek Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego o pow. zabudowy do 70m2 na dz. nr ewid 3722 
w Domaradzu
 
2022-09-29 art. 29 ust.1 pkt 1a Pb
4 Tomasz Ćwiąkała Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego o pow. zabudowy do 70m2 na dz. nr ewid 701
w Turzym Polu
2022-10-07 art. 29 ust.1 pkt 1a Pb
5 Polska Spółka Gazownictwa
 Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego, na dz. nr ewid. gruntów 3068/3, 3068/4, 3092/1, położonych w Orzechówce. 2022-10-12 Nie wniesiono sprzeciwu
6 Polska Spółka Gazownictwa
 Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz                             z przyłączem średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego, na dz. nr ewid. gruntów 3558, 3559, 3560/5, położonych w Starej Wsi. 2022-10-28 Nie wniesiono sprzeciwu
7 Polska Spółka Gazownictwa
 Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazowymi średniego ciśnienia do budynków mieszkalnych, na dz. nr ewid. gruntów 1365/1, 1365/2, 1365/5, położonych w Humniskach. 2022-11-25 Nie wniesiono sprzeciwu
8 Polska Spółka Gazownictwa
 Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz przyłączem średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na dz. nr 782/6, 782/7, położonych w Malinówce 2022-11-25 Nie wniesiono sprzeciwu
9 Polska Spółka Gazownictwa
 Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz przyłączem średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego, na dz. nr 378/3, 529, 1766/2, 1766/1, 1767/1, położonych w Woli Jasienickiej  2022-11-25 Nie wniesiono sprzeciwu
10 Polska Spółka Gazownictwa
 Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
Budowa gazociągu niskiego ciśnienia wraz przyłączem niskiego ciśnienia do budynków mieszkalnych, na dz. nr 1103/1, 1223, 1241, 1242/2, położonych w Grabownicy Starzeńskiej                             
 
2022-12-14 Nie wniesiono sprzeciwu
11 Gmina Dydnia
36-204 Dydnia
 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Temeszów w ramach zadania pn,, Budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i sieci przesyłowej dla miejscowości Temeszów’’ na działkach nr ewid. 1/3, 1/10, 1/23, 1/32, 1/37, 1/51, 1/52, 1/53, 1/54, 1/55, 1/56, 1/57, 1/58, 1/59, 1/60, 1/61, 1/62, 1/63, 1/64, 1/94, 12/7, 12/8, 14, 22, 23, 24, 25, 36, 37, 38, 39/1, 39/2, 40, 41/1, 41/2, 42, 43, 44, 45, 46/1, 47, 48, 49, 50, 51, 52/1, 52/2, 55, 56, 57/3, 60, 255, 256, 257, 258/2, 259/1, 259/2, 260, 285/1, 285/2, 291, 296/1, 296/2, 297, 298, 299, 300, 302, 317, 339, 365, 366/1, 366/2, 367/2, 368, 369, 371, 372, 373/1, 374, 375/1, 377, 378, 380, 381, 394, 395, 396, 413, 414, 416, 417, 418, 419, 420, 422, 423, 424/1, 427/1, 427/2, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440/1, 441, 442/1, 442/3, 442/4, 442/5, 442/6, 443/1, 443/2, 446, 447/1, 447/2, 447/3, 447/4, 447/5, 450/1, 450/2, 451, 452, 459, 460, 462, 463, 546/1, 546/2, 547/2, 547/4, 547/5, 548, 549, 551, 552/1, 552/2, 553, 554/3, 554/4, 556, 557, 560, 562/1, 563, 564, 687, 788, 793/1, 793/2, 805, 806, 821, położonych w miejscowości Temeszów, oraz na działkach nr ewid. 265/17, 265/22, 265/23, 311, położonych w miejscowości Krzemienna.  2022-12-22
12 Gmina Haczów Budowa kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. gruntów 2607/5, 2606, 2596, położonych w Haczowie. 2022-12-30

Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Wytworzył: Dariusz Supel 2022-01-20
Opublikował w BIP: Dariusz Supel 2022-01-20 09:43:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Dariusz Supel 2022-01-20 09:43:00
Modyfikował: Dariusz Supel 2023-02-09 11:49:35
Liczba wyświetleń: 1940
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-02-09 11:49:35 Zmieniono osobę wytwarzającą dokument Dariusz Supel Szukaj
2022-12-30 10:27:32 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2022-12-27 07:28:55 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2022-12-27 07:28:37 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2022-12-15 13:59:23 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2022-12-02 19:04:00 Zmieniono zawartość dokumentu Dariusz Supel Szukaj
2022-11-25 16:20:40 Zmieniono zawartość dokumentu Dariusz Supel Szukaj
2022-11-01 15:28:48 Zmieniono zawartość dokumentu Dariusz Supel Szukaj
2022-10-13 08:23:08 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2022-10-10 13:11:38 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2022-10-05 08:12:49 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
        Porównaj