Menu Podmiotowe menu ikonka

Zgłoszenia budowy z projektem budowlanym w roku 2023

Informacja o dokonaniu zgłoszenia

         Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  w  przypadku zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, przebudowy , o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, organ administracji architektoniczno-budowlanej zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia:

1)   doręczenia zgłoszenia - informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu;
2)   wniesienia sprzeciwu - informację o dacie jego wniesienia;
3)   upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informację o braku wniesienia sprzeciwu.
 
 L.p.

Imię i nazwisko inwestora/
nazwa inwestora

Adres i opis projektowanego obiektu

Data wpływu zgłoszenia

Data wniesienia sprzeciwu

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

1 Gmina Domaradz
36-230 Domaradz 345
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – I etap- część 2, na działkach nr ewid. gruntów 1498, 2574, 2685, 2688, 2691/1, 2691/2, 2693, 2694, 2702, 2703, 2704, 2705, 2709, 2711, 2714, 2715, 2870, 2871, 2872, 2873, 2875, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2943, 2977, 2978, 2979, 2981/1, 2981/2, 3034, 3036, 3037/1, 3038, 3040, 3102, 3107, 3109, 3110, 3111, 3225, 3267/1, 3268, 3272, 3273/1, 3273/2, 3274/1, 3274/2, 3275/1, 3275/2, 3276, 3277, 3328, 3329, 3333, 3334/1, 3334/2, 3335, 3336, 3340, 3361, 3415/1, 3417, 3418, 3419, 3420, 3421/4, 3422/1, 3422/2, 3480, 3481/1, 3481/2, 3482/3, 3482/4, 3482/6, 3483/1, 3483/3, 3484, 3485, 3486, 3496/1, 3499, 3507, 3508, 3594, 3598/2, 3599, 3601/1, 3601/3, 3602, 3603, 3604/1, 3604/2, 3604/3, 3610, 3611, 3612, 3613/1, 3613/2, 3614, 3615/1, 3615/2, 3616, 3617, 3618, 3619, 3664, 3736/1, 3736/2, 3737, 3738, 3740/1, 3741, 3743, 3744/1, 3744/2, 3745, 3746, 3747/1, 3747/2, 3749, 3802/1, 3802/2, 3803, 3804, 3913/3, 3914/3, 3915/3, 3916/1, 3916/2, 3917, 4006/1, 4007, 4008/2, 4011, 4012, 4109, 4402/1, 4402/2, 4402/3, 8097/1, 9519/1, 9519/2, 9523, 12021, położonych w miejscowości Golcowa. 2023-04-24   Nie wniesiono sprzeciwu
2 Gmina Domaradz
36-230 Domaradz 345
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – I etap- część 3, na działkach nr ewid. gruntów 1838, 1883, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1894/1, 1894/2, 1894/3, 1896, 1898, 1900, 1903, 1904, 2320, 2321, 2323/2, 2324/1, 2324/3, 2324/5, 2325/4, 2326/1, 2328/1, 2328/3, 2329/2, 2332/2, 2336, 2337/2, 2338/1, 2338/2, 2339/1, 2339/2, 2339/3, 2340/5, 8096/2, 8096/4, 8096/5, 8096/6, 8101, 8102, 8103, 8104, 8105, 8109/1, 8109/2, 8110, 8111, 8112, 8113, 8114, 8115/2, 8116, 8136, 8142, 8143, 8144/3, 8157/1, 8157/3, 8157/4, 8158, 8159, 8160/1, 8160/2, 8160/3, 8161/1, 8161/2, 8163, 8172, 8178, 8179, 8183/1, 8185, 8186, 8193, 8194/1, 8204/1, 8204/2, 8204/3, 8204/4, 8204/5, 8205, 8206, 8207, 8208, 8209, 8210, 8219, 8261/1, 8261/2, 8262/1, 8262/2, 8263/1, 8263/2, 8264, 8265, 8266/1, 8267/1, 8267/2, 8268, 8271, 8272/1, 8272/2, 8285, 8286/1, 8287/1, 8287/4, 8287/6, 8288/1, 8289/1, 8290/1, 8291/1, 8293, 8297/9, 8298/1, 8299/1, 8305, 8306/3, 8312, 8313, 8332/11, 8332/12, 8332/14, 8334/1, 8334/2, 8335/1, 8335/2, 8336, 8337/1, 8337/2, 8351, 8367/1, 8367/2, 8368/1, 8368/4, 8369, 8397/1, 8398/1, 8398/2, 8399, 8400, 8401, 8402/1, 8402/2, 8402/3, 8403/2, 8408, 8449, 8450, 8455/1, 8456, 8457, 8458, 8459/1, 8459/2, 8477/1, 8477/2, 8478, 8479, 8481, 8482, 8489, 8490, 8491/1, 8492/1, 8496, 8525, 8526/4, 8526/6, 8526/8, 8526/9, 8526/11, 8526/13, 8526/16, 8527/1, 8529, 8530, 8535, 8536, 8537, 8540/2, 8542, 8545/1, 8567, 8568, 8572, 8573, 8574, 8575, 8659/1, 8660, 8662, 8663, 8665, 8666/2, 8669, 8670, 8671/1, 8671/2, 8672, 8674, 8678, 8679, 8680, 8681, 8682, 8683, 8684, 8843, 8844/2, 8844/3, 8844/4, 8846, 8849/1, 8855, 8859/2, 8860/1, 8863/1, 8863/2, 8864/1, 8864/2, 8866/1, 8866/2, 8867, 8876, 8877, 8878, 8879, 8880, 8881, 8882/1, 8883, 8885, 8886, 8888, 8889, 8891/1, 9001, 9002, 9013, 9014, 9035/1, 9035/2, 9036, 9037, 9038, 9039, 9040, 9086, 9087/2, 9089, 9201, 9208, 9213, 9214/1, 9214/2, 9215, 9227/1, 9227/2, 9228/1, 9228/2, 9229, 9230/7, 9230/9, 9230/11, 9231, 9233, 9238/3, 9240, 9320/3, 9320/5, 9320/7, 9321/1, 9322/4, 9323/3, 9323/4, 9324, 9325, 9327, 9328, 9329, 9334, 9424, 9425, 9426, 9427/1, 9428/1, 9520/1, 9546, 9547/1, 9547/2, 9548, 9549/2, 9549/3, 9549/4, 9550/1, 9552, 9842, 12019, 12020/1, 12020/2, 12022, położonych w miejscowości Golcowa. 2023-04-28   Nie wniesiono sprzeciwu
3 Polska Spółka Gazownictwa 
Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz 
z przyłączem gazowym średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 
na dz. nr ewid. 410, 418/2, 424/2, 424/1, 407/16, 407/19, położonych w Niebocku
2023-05-04   Nie wniesiono sprzeciwu
4 Polska Spółka Gazownictwa 
Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz 
z przyłączami gazowymi średniego ciśnienia do budynków  mieszkalnych wielorodzinnych, 
na dz. nr ewid. 1259/12, 1259/13, 1259/14, położonych w Brzozowie
2023-05-10   Nie wniesiono sprzeciwu
5 Gmina Domaradz
36-230 Domaradz 345
Budowa sieci wodociągowej na dz. nr ewid. 1481, 1445, 1472/2, 1472/1, 1469/2, 1469/1, 1465, 1461, 1459, 1455, 1458, 1457, 1453/2, 1452, 1144, 1143, 1139, 1135 położonych w Domaradzu 2023-05-24    
6 Gmina Domaradz
36-230 Domaradz 345
Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV – oświetlenie drogowe na dz. nr ewid. 3038, 3042, 3043, 3044, 3045, 3051/3, 3051/2, 3058/1, 3148, 3149, 3177, 3152, 3153, 3157, 3159 położonych w Domaradzu 2023-05-24    
7 Gmina Domaradz
36-230 Domaradz 345
Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV – oświetlenie drogowe na dz. nr ewid. 9231/2, 9231/3, 9231/4, 9232/2, 9233/1 położonych w Domaradzu 2023-05-24    
8 Polska Spółka Gazownictwa 
Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na dz. nr ewid. 507/4, 507/1, 507/10, 507/7, położonych w Starej Wsi 2023-05-31    

 


Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Wytworzył: Dariusz Supel 2023-02-09
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Dariusz Supel 2023-02-09 00:00:00
Opublikował w BIP: Dariusz Supel 2023-02-09 11:39:31
Modyfikował: Administrator BIP 2023-06-01 08:50:02
Liczba wyświetleń: 348
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-06-01 08:50:02 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-05-25 11:07:31 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-05-25 11:06:14 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-05-25 11:04:35 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-05-11 11:52:09 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-05-05 10:03:23 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-04-28 14:31:17 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-04-24 11:11:27 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-04-13 10:58:22 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-04-06 12:42:05 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-02-09 11:36:04 Aktualizacja Dariusz Supel Szukaj
        Porównaj