Menu Podmiotowe menu ikonka

Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021 - 2025

Przejdź do wpisu

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

  ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2...

Przejdź do wpisu

Koordynator ds. dostępności cyfrowej i architektonicznej

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - Stan w dniu 01.01.2021 r. * * * Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami...

Przejdź do wpisu
Powrót