Menu Podmiotowe menu ikonka

UCHWAŁA NR 537/23 ZARZĄDU POWIATU W BRZOZOWIE z dnia 12 lipca 2023 r.w sprawie powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzozowie na kadencję 2023-2026

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA Nr LIII/324/23 RADY POWIATU w BRZOZOWIE z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu w Brzozowie do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzozowie

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr 523/23 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Zarządu Powiatu w Brzozowie do składu Powiatowej Rady Pożytku Publicznego w Brzozowie

Przejdź do wpisu

Wykaz kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe którzy pozytywnie przeszli weryfikację formalną do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzozowie na kadencję 2023-2026

Przejdź do wpisu

Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Zarządu Powiatu w Brzozowie do składu Powiatowej Rady Pożytku Publicznego w Brzozowie

Uchwała Nr 523/23 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Zarządu Powiatu w Brzozowie do składu Powiatowej Rady Pożytku Publicznego w Brzozowie

Przejdź do wpisu

Uchwała w sprawie powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzozowie

Uchwała Nr 184/20 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzozowie

Przejdź do wpisu

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW KANDYDATÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

PROTOKÓŁ z wyborów kandydatów organizacji pozarządowych do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzozowie z dnia 22 czerwca 2020 r.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie listy kandydatów

Ogłoszenie listy kandydatów oraz trybu i terminu przeprowadzenia wyborów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzozowie ustalonych na dzień 22 czerwca 2020 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Zarządu Powiatu

Uchwała Nr 180/20 Zarządu Powiatu w Brzozowie z 9 czerwca 2020 r.   w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Zarządu Powiatu w Brzozowie do składu Powiatowej Rady Pozytku Publicznego w Brzoz...

Przejdź do wpisu

Skład Powiatowej Rady Pożytku Publicznego

UCHWAŁA Nr XX/136/20 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 27 maja 2020 r.   w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu w Brzozowie do składu Powiatowej Rady Pozytku Publicznego w Brzo...

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE O PRZEDŁUŻENIU NABORU KANDYDATÓW

Ogłoszenie o przedłużeniu naboru kandydatów na członków  Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzozowie   Starosta Brzozowski na podstawie uchwały Nr XVIII/121/20 Rady Powia...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków

  Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków  Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzozowie   Starosta Brzozowski na podstawie Uchwały nr XVIII/121/20 Rady Powiatu w...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzozowie na kadencje 2023 - 2026

  • 29 maja 2023

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzozowie Starosta Brzozowski na podstawie Uchwały nr XVIII/121/20 Rady Powiatu w Brzozowie  z dnia 11 m...

Przejdź do wpisu
Powrót