Menu Podmiotowe menu ikonka

Program współpracy Powiatu Brzozowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024

Przejdź do wpisu

Program współpracy Powiatu Brzozowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

Przejdź do wpisu

Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi

UCHWAŁA Nr 348/21 ZARZĄDU POWIATU W BRZOZOWIE z dnia 12 listopada 2021 r.   w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie naboru kandydatów na członka komisji konkursowe

UCHWAŁA NR 350/21 ZARZĄDU POWIATU W BRZOZOWIE z dnia 12 listopada 2021 r.     w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członka komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie...

Przejdź do wpisu

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Brzozowskiego  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie w sprawie KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Zarząd Powiatu w Brzozowie ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu w Brzozowie w sprawie Programu Współpracy Powiatu Brzozowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz i...

Przejdź do wpisu

Program Współpracy Powiatu Brzozowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innym podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Zarząd Powiatu w Brzozowie ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu w Brzozowie w sprawie Programu Współpracy Powiatu Brzozowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz i...

Przejdź do wpisu

Program Współpracy Powiatu Brzozowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innym podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

  • 30 października 2017

Zarząd Powiatu w Brzozowie ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu w Brzozowie w sprawie Programu Współpracy Powiatu Brzozowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz inny...

Przejdź do wpisu

Program Współpracy Powiatu Brzozowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innym podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

  • 28 października 2016

Zarząd Powiatu w Brzozowie ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu w Brzozowie w sprawie Programu Współpracy Powiatu Brzozowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz inny...

Przejdź do wpisu

KONSULTACJE SPOŁECZNE PLANU TRANSPORTOWEGO

  • 20 listopada 2015

Informuję, że zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 1440), w dniach od 23.11.2015r. do 14.12.2015r. odbędą się kon...

Przejdź do wpisu

Program Współpracy Powiatu Brzozowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innym podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

  • 31 sierpnia 2015

Zarząd Powiatu w Brzozowie ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu w Brzozowie w sprawie Programu Współpracy Powiatu Brzozowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz inny...

Przejdź do wpisu

Konsultacje w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Brzozowskiego na lata 2015-2024

  • 25 czerwca 2015

Do pobrania: - Uchwała Nr 33/2015 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Brzozowskieg...

Przejdź do wpisu
Powrót