Menu Podmiotowe menu ikonka

Akty prawa miejscowego

Akty prawa miejscowego stanowione są w szczególności w sprawach: wymagających uregulowania w statucie, porządkowych, szczególnego trybu zarządzania mieniem powiatu, zasad...

Przejdź do wpisu
Powrót