Menu Podmiotowe menu ikonka

Budżet Powiatu

Budżet powiatu jest planem finansowym obejmującym dochody i wydatki powiatu. Jest uchwalany przez Radę Powiatu na rok kalendarzowy zwany dalej „rokiem budżetowym”. Opracowanie i przedstawienie...

Przejdź do wpisu
Powrót