Menu Podmiotowe menu ikonka

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej Uchwałą Nr 471/22 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej Uchwałą Nr 471/22 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw zaopiniowania ofert zł...

Przejdź do wpisu

Uchwałę 477/22 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 9 grudnia w sprawie udzielenia dotacji ...

Uchwałę 477/22 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 9 grudnia  w sprawie udzielenia dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenia naboru kandydatów na członka komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

UCHWAŁA NR 467/22 ZARZĄDU POWIATU W BRZOZOWIE z dnia 15 listopada 2022 r.   w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członka komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na pow...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

UCHWAŁA NR 466/22 ZARZĄDU POWIATU W BRZOZOWIE z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieod...

Przejdź do wpisu

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego

UCHWAŁA NR 363/21 ZARZĄDU POWIATU W BRZOZOWIE     z dnia 20 grudnia 2021 r   w sprawie udzielenia dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpła...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

UCHWAŁA NR 349/21  ZARZĄDU POWIATU W BRZOZOWIE z dnia 12 listopada 2021 r.     w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu ud...

Przejdź do wpisu

Uchwałą Zarządu w sprawie udzielenia dotacji

Uchwałę Zarządu Powiatu 240/20   w sprawie udzielenia dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatne...

Przejdź do wpisu

Protokół z posiedzenia Komisji

Protokół   z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej Uchwałą Nr 234/20 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw zaopiniowani...

Przejdź do wpisu

Uchwał w sprawie powołania Komisji Konkursowej

UCHWAŁA NR 234/20 ZARZĄDU POWIATU W BRZOZOWIE z dnia 2 grudnia 2020 r.   w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw zaopiniowania ofert złożonych  w otwartym konkursie ofert...

Przejdź do wpisu

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

UCHWAŁA NR 228/20 ZARZĄDU POWIATU W BRZOZOWIE z dnia 6 listopada 2020 r.   w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członka komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert n...

Przejdź do wpisu

OTWARTY KONKURS OFERT

UCHWAŁA NR 227/20   ZARZĄDU POWIATU W BRZOZOWIE z dnia 6 listopada 2020 r.   w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielani...

Przejdź do wpisu

Nieodpłatna pomoc prawna

Na mocy przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) na terenie Powiatu Br...

Przejdź do wpisu
Powrót