Menu Podmiotowe menu ikonka

Zawiadomienie - Haczów

ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia granic  oraz wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków granicznych zawiadamiam o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej położonej:...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Krzemienna - działka nr 196

Zawiadomienieo czynnościach przyjęcia/ustalenia granic nieruchomości podlegającej podziałowi. zawiadamiam, że toczy się postępowanie o podział nieruchomości położonej w miejscowości Krzemienna oznacz...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Krzemienna

Zawiadomienieo czynnościach przyjęcia/ustalenia granic nieruchomości podlegającej podziałowi. zawiadamiam, że toczy się postępowanie o podział nieruchomości położonej w miejscowości Krzemienna oznacz...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Haczów

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej położonej: w gminie Haczów obręb Haczów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 4451 z dział...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Niewistka

ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia granic nieruchomości zawiadamiam o czynnościach ustalenia granic nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Niewistka gmina Dydnia, oznaczonych w operacie...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Grabownica Starzeńska

ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia granic nieruchomości zawiadamiam o czynnościach ustalenia/wyznaczenia granic nieruchomości położonej w gminie: Brzozów, obręb: Grabownica Starzeńska, oznaczonej...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - STAR WIES

ZAWIADOMIENIE zawiadamia się, że w dniu 14.04.2023 r. o godz 9.00. w miejscowości Stara Wieś – na gruncie przy udziale stron lub upoważnionych pełnomocników odbędzie się ustalenie granicy działki nr...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - GÓRKI

Zawiadomienie że w dniu: 05.04.2023 r. o godz.: 9.00 w miejscowości: Górki (na gruncie) przy udziale stron lub pełnomocników odbędzie się ustalenie / przyięcie do podziału granic działki oznaczonych...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - GÓRKI

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych zawiadamiam o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej położonej: w gminie Brzozów obręb Górki, oznac...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - GRABÓWKA

ZAWIADOMIENIEo czynnościach przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi zawiadamiam o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości położonej: w gminie Dydnia, obręb Grabówka, oznaczonej w o...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - GÓRKI

ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych zawiadamiam o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej położonej: w gminie Brzozów obręb Górki, oznacz...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - ORZECHÓWKA

Zawiadomienieo czynnościach przyjęcia/ustalenia granic nieruchomości podlegającej podziałowi. że toczy się postępowanie o podział nieruchomości położonej w miejscowości Orzechówka oznaczonej w operac...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Nozdrzec

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia granic nieruchomości zawiadamiam o czynnościach ustalenia/wyznaczenia granic nieruchomości położonej w gminie: Nozdrzec, obręb: Izdebki, oznaczonej w operaci...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - DOMARADZ

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych  Na podstawie § 32- 33, 46 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewid...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - ORZECHÓWKA

Zawiadomienie  Na podstawie §32 i §33 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 202lr. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2021 poz. 1390 t.i.) zawiadamia się, ż...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - GOLCOWA

Zawiadomienie  Na podstawie §32 i §33 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 202lr. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2021 poz. 1390 t.i.) zawiadamia się, ż...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Domaradz

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej położonej: w gminie Domaradz obręb Domaradz, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 766 z d...

Przejdź do wpisu

ZAWIADOMIENIE w związku ze scaleniem gruntów obrębu ewidencyjnego ZMIENNICA

ZAWIADOMIENIE w związku ze scaleniem gruntów obrębu ewidencyjnego ZMIENNICA geodetaprojektant Paweł Radosz/ Tel. 609906225/ upoważniony przez Starostę Brzozowskiego zawiadamia, że w dniu : od 06-0...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Grabownica Starzeńska

ZAWIADOMIENIE   o czynnościach ustalenia granic nieruchomości położonej w gminie: Brzozów, obręb: Grabownica Starzeńska, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działki nr 1276, z działkami s...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - ZMIENNICA

ZAWIADOMIENIE czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości ZMIENNICA

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - scalenie gruntów Zmiennica i Turze Pole

ZAWIADOMIENIE w związku ze scaleniem gruntów obrębu ewidencyjnego ZMIENNICA oraz TURZE POLE  odbędzie się wyłożenie rejestru gruntów przed scaleniem oraz zebranie życzeń od uczestników scalenia w...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Golcowa

ZAWIADOMIENIE Zawiadamiam, o czynnościach ustalenia granic nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Golcowa, gmina Domaradz, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - STARA WIEŚ

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków i ustalenia przebiegu granic nieruchomości do celów ewidencji gruntów...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - NIEBOCKO

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia granic nieruchomości w związku z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków zawiadamiam o czynnościach ustalenia granic nieruchomości położonej w obrębie ewid...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu projektu

ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 7d pkt 1 i art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne  i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do wgl...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - DYDNIA

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości DYDNIA

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Izdebki

ZAWIADOMIENIE o ustaleniu granic spokojnego władania w miejscowości IZDEBKI

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - TRZEŚNIÓW

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia punktów granicznych nieruchomości ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków i ustalenie granic nieruchomości dp celów ewidencji gruntów i budynków...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE o wynikach oszacowania gruntów   w miejscowości Zmiennica

 • 09 lutego 2023

OBWIESZCZENIE                              o wynikach oszacowania gruntów   w miejscowości Zmiennica Zgodnie z art. 33a pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE o wynikach oszacowania gruntów   w miejscowości Turze Pole

 • 09 lutego 2023

OBWIESZCZENIE                              o wynikach oszacowania gruntów   w miejscowości Turze Pole Zgodnie z art. 33a pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - PRZYSIETNICA

 • 08 lutego 2023

ZAWIADOMIENIE czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości PRZYSIETNICA

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Jasienica Rosielna

 • 31 stycznia 2023

Zawiadomienie o ustaleniu granic nieruchomości w miejscowości JASIENICA ROSIELNA

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Grabówka, Krzywe, Orzechówka

 • 31 stycznia 2023

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych Na podstawie § 32 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidenc...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - WARA

 • 27 stycznia 2023

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia/wyznaczenia granic nieruchomości położonej w gminie: Nozdrzec, obręb: Wara, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działki nr 1020/8, 1020/11 z działkam...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - IZDEBKI

 • 27 stycznia 2023

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia/wyznaczenia granic nieruchomości położonej w gminie: Nozdrzec, obręb: Izdebki, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działki nr 6322 z działkami sąsied...

Przejdź do wpisu

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości DOMARADZ

 • 24 stycznia 2023

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych zawiadamiam o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej położonej: w gminie Domaradz obręb Domar...

Przejdź do wpisu

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych i o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi w miejscowości DOMARADZ

 • 24 stycznia 2023

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych i o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi zawiadamiam o czynnościach ustalenia prz...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Wesoła

 • 16 stycznia 2023

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości WESOŁA  

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Haczów

 • 16 stycznia 2023

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości HACZÓW

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Humniska

 • 16 stycznia 2023

ZAWIADOMIENIE o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia punktów granicznych w miejscowości HUMNISKA

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Izdebki

 • 13 stycznia 2023

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia/przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Izdebki

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Jasienica Rosielna

 • 13 stycznia 2023

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia/przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Jasienica Rosielna

Przejdź do wpisu

D E C Y Z J E Zatwierdzające aktualizację gleboznawczej klasyfikacji gruntów obrębu Zmiennica i Turze Pole 

 • 05 stycznia 2023

D E C Y Z J E Zatwierdzające aktualizację gleboznawczej klasyfikacji gruntów obrębu Zmiennica i Turze Pole 

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - BLIZNE

 • 05 stycznia 2023

ZAWIADOMIENIE  o czynnościach ustalenia granic nieruchomości oraz o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Blizne, gmina Jasienica Rosielna

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Humniska

 • 03 stycznia 2023

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia/ustalenia granic nieruchomości podlegającej podziałowi w miejsowości HUMNISKA

Przejdź do wpisu

POSTANOWIENIE w sprawie powołania zespołu do spraw scaleń

 • 20 grudnia 2022

POSTANOWIENIE w sprawie powołania zespołu do spraw scaleń

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji ograniczających sposób korzystania z nieruchomości

 • 15 grudnia 2022

S T A R O S T A   B R Z O Z O W S K I Ogłasza o zamiarze wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji ograniczających sposób korzystania z nieruchomości, posiadających nieuregulowany stan pra...

Przejdź do wpisu

INFORMACJA STAROSTY BRZOZOWSKIEGO w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Haczów, gmina Haczów

 • 06 grudnia 2022

INFORMACJA NR 3 STAROSTY BRZOZOWSKIEGO z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Haczów, gmina Haczów

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Humniska

 • 02 grudnia 2022

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia/przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Humniska

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Grabownica Starzeńska

 • 02 grudnia 2022

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Grabownica Starzeńska w dniu 20.12.2022r

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Wesoła

 • 25 listopada 2022

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej położonej: w gminie Nozdrzec obręb Wesoła, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 3014 i...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Wesoła

 • 25 listopada 2022

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych zawiadamiam o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej położonej: w gminie Nozdrzec obręb Wesoł...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Grabówka, Krzemienna, Orzechówka

 • 24 listopada 2022

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych Na podstawie § 32 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidenc...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Stara Wieś

 • 24 listopada 2022

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia/wyznaczenia oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi, położonej w obrębie ewidencyjnym Stara Wieś gmina Brzozów - G, oznaczonej w operacie...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Jabłonica Polska

 • 21 listopada 2022

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości JABŁONCA POLSKA

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Górki

 • 21 listopada 2022

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia granic nieruchomości w związku z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków w miejscowości GÓRKI

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Domaradz

 • 16 listopada 2022

Zawiadomienie w dniu 2 grudnia 202 roku o godz. 9.15 przy udziale stron lub pełnomocników odbędzie się ustalenie / przyjęcie do podziału granic działek w miejscowości Domaradz

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Ulucz

 • 15 listopada 2022

ZAWIADOMIENIE  o czynnościach ustalenia granic nieruchomości w związku z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków  Zawiadamiam,  o  czynnościach  ustalenia  granic  nieruchomości  położonej  w  o...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Turze Pole

 • 15 listopada 2022

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia granic nieruchomości w związku z modernizacją ewidencji gruntów i budynków zawiadamiam o czynnościach ustalenia granic nieruchomości położonej w obrębie...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Brzozów

 • 08 listopada 2022

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia/wyznaczenia oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi położonej w obrębie ewidencyjnym Brzozów gmina Brzozów  Powyższe czynności odbędą się n...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE STAROSTY BRZOZOWSKIEGO o zebraniu uczestników scalenia wsi Turze Pole, gmina Brzozów

 • 08 listopada 2022

OBWIESZCZENIE STAROSTY BRZOZOWSKIEGO o zebraniu uczestników scalenia wsi Turze Pole, gmina Brzozów Na postawie art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scaleniu i wymianie gruntów /t.j. Dz.U....

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE STAROSTY BRZOZOWSKIEGO o zebraniu uczestników scalenia wsi Zmiennica, gmina Brzozów

 • 28 października 2022

OBWIESZCZENIE STAROSTY BRZOZOWSKIEGO o zebraniu uczestników scalenia wsi Zmiennica, gmina Brzozów  Na postawie art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scaleniu i wymianie gruntów  /t.j. Dz.U. z 2...

Przejdź do wpisu

Z A W I A D O M I E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów objętych postępowaniem scaleniowym wsi ZMIENNICA, gmina Brzozów

 • 12 października 2022

Z A W I A D O M I E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ustalenia  gleboznawczej klasyfikacji gruntów objętych postępowaniem scaleniowym wsi ZMIENNICA, gmina Brzozów  

Przejdź do wpisu

Z A W I A D O M I E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ustalenia  gleboznawczej klasyfikacji gruntów objętych postępowaniem scaleniowym wsi TURZE POLE, gmina Brzozów

 • 12 października 2022

Z A W I A D O M I E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ustalenia  gleboznawczej klasyfikacji gruntów objętych postępowaniem scaleniowym wsi TURZE POLE, gmina Brzozów  

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Humniska

 • 12 października 2022

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia/przyjęcia oraz wyznaczenia/wznowienia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości HUMNISKA

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Domaradz

 • 06 października 2022

Zawiadomienie zawiadamia sie, ze w dniu 4 listopada 2022 r. o godz. 9.00 przy udziale stron lub pełnomocników odbędzie się ustalenie granic spokojnego władania w miejscowości Domaradz

Przejdź do wpisu

Postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów w miejscowości Zmiennica

 • 05 października 2022

Postanowienie na wniosek większości właścicieli gospodarstw rolnych położonych na projektowanym obszarze scalenia postanawiam 1. Wszcząć postępowanie scaleniowe gruntów położonych w obrębie e...

Przejdź do wpisu

Postanowienie o wszczęciu postepowania scaleniowego gruntów w miejscowości Turze Pole

 • 05 października 2022

Postanowienie na wniosek większości właścicieli gospodarstw rolnych położonych na projektowanym obszarze scalenia postanawiam 1. Wszcząć postępowanie scaleniowe gruntów położonych w obrębie...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Huta Poręby

 • 05 października 2022

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia / przyjęcia oraz wyznaczenia / wznowienia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Huta Poręby

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Domaradz

 • 30 września 2022

Zawiadomienie  zawiadamia się, że w dniu 12.10.2022 r. o godz. 9:15 odbędzie się ustalenie do podziału granic działek w miejscowości Domaradz

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Blizne

 • 30 września 2022

ZAWIADOMIENIE zawiadamia się, że w dniu 28.10.2022 r. o godz 9.00. w miejscowości Blizne – na gruncie przy udziale stron lub upoważnionych pełnomocników odbędzie się ustalenie granicy działki nr 90...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Golcowa

 • 30 września 2022

ZAWIADOMIENIE zawiadamia się, że w dniu 4.11.2022 r. o godz 9.00. w miejscowości Golcowa – na gruncie przy udziale stron lub upoważnionych pełnomocników odbędzie się ustalenie - wyznaczenie granicy...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Przysietnica

 • 30 września 2022

Zawiadomienie  zawiadamia się, że w dniu 28.10.2022 r. o godz. 9:00 odbędzie się ustalenie granic działki w miejscowości Przysietnica

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Humniska i Jabłonka

 • 29 września 2022

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych lub ustalenia granic w miejscowości Humniska  gmin Brzozów oraz Jabłonka gmina Dydnia

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Huta Poręby

 • 29 września 2022

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej położonej w miejscowości HUTA PORĘBY

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Grabownica

 • 27 września 2022

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia i przyjęcia granic nieruchomości podlegających podziałowi, położonych w obrębie ewidencyjnym Grabownica Starzeńska gmina Brzozów, oznaczonych w operacie ewide...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Humniska

 • 27 września 2022

ZAWIADOMIENIE zawiadamia się, że w dniu 19.10.2022 r. o godz 9.00. w miejscowości Humniska – na gruncie przy udziale stron lub upoważnionych pełnomocników odbędzie się ustalenie - wyznaczenie grani...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Górki

 • 22 września 2022

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej położonej: w gminie Brzozów obręb Górki, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 1711 z dzia...

Przejdź do wpisu
Powrót