Menu Podmiotowe menu ikonka

Zawiadomienie - Humniska

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia/przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Humniska

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Grabownica Starzeńska

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Grabownica Starzeńska w dniu 20.12.2022r

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Wesoła

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej położonej: w gminie Nozdrzec obręb Wesoła, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 3014 i...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Wesoła

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych zawiadamiam o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej położonej: w gminie Nozdrzec obręb Wesoł...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Grabówka, Krzemienna, Orzechówka

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych Na podstawie § 32 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidenc...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Stara Wieś

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia/wyznaczenia oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi, położonej w obrębie ewidencyjnym Stara Wieś gmina Brzozów - G, oznaczonej w operacie...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Jabłonica Polska

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości JABŁONCA POLSKA

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Górki

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia granic nieruchomości w związku z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków w miejscowości GÓRKI

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Domaradz

Zawiadomienie w dniu 2 grudnia 202 roku o godz. 9.15 przy udziale stron lub pełnomocników odbędzie się ustalenie / przyjęcie do podziału granic działek w miejscowości Domaradz

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Ulucz

ZAWIADOMIENIE  o czynnościach ustalenia granic nieruchomości w związku z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków  Zawiadamiam,  o  czynnościach  ustalenia  granic  nieruchomości  położonej  w  o...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Turze Pole

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia granic nieruchomości w związku z modernizacją ewidencji gruntów i budynków zawiadamiam o czynnościach ustalenia granic nieruchomości położonej w obrębie...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Brzozów

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia/wyznaczenia oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi położonej w obrębie ewidencyjnym Brzozów gmina Brzozów  Powyższe czynności odbędą się n...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE STAROSTY BRZOZOWSKIEGO o zebraniu uczestników scalenia wsi Turze Pole, gmina Brzozów

OBWIESZCZENIE STAROSTY BRZOZOWSKIEGO o zebraniu uczestników scalenia wsi Turze Pole, gmina Brzozów Na postawie art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scaleniu i wymianie gruntów /t.j. Dz.U....

Przejdź do wpisu

Z A W I A D O M I E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów objętych postępowaniem scaleniowym wsi ZMIENNICA, gmina Brzozów

Z A W I A D O M I E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ustalenia  gleboznawczej klasyfikacji gruntów objętych postępowaniem scaleniowym wsi ZMIENNICA, gmina Brzozów  

Przejdź do wpisu

Z A W I A D O M I E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ustalenia  gleboznawczej klasyfikacji gruntów objętych postępowaniem scaleniowym wsi TURZE POLE, gmina Brzozów

Z A W I A D O M I E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ustalenia  gleboznawczej klasyfikacji gruntów objętych postępowaniem scaleniowym wsi TURZE POLE, gmina Brzozów  

Przejdź do wpisu

Postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów w miejscowości Zmiennica

Postanowienie na wniosek większości właścicieli gospodarstw rolnych położonych na projektowanym obszarze scalenia postanawiam 1. Wszcząć postępowanie scaleniowe gruntów położonych w obrębie e...

Przejdź do wpisu

Postanowienie o wszczęciu postepowania scaleniowego gruntów w miejscowości Turze Pole

Postanowienie na wniosek większości właścicieli gospodarstw rolnych położonych na projektowanym obszarze scalenia postanawiam 1. Wszcząć postępowanie scaleniowe gruntów położonych w obrębie...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - NIEBOCKO

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia granic nieruchomości w związku z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków zawiadamiam o czynnościach ustalenia granic nieruchomości położonej w obrębie ewid...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu projektu

ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 7d pkt 1 i art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne  i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do wgl...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - DYDNIA

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości DYDNIA

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Izdebki

ZAWIADOMIENIE o ustaleniu granic spokojnego władania w miejscowości IZDEBKI

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - TRZEŚNIÓW

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia punktów granicznych nieruchomości ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków i ustalenie granic nieruchomości dp celów ewidencji gruntów i budynków...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - HACZÓW

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości HACZÓW

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Jabłonka

ZAWIADOMIENIA o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic w miejscowości JABŁONKA

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE STAROSTY BRZOZOWSKIEGO o zebraniu uczestników scalenia wsi Zmiennica, gmina Brzozów

 • 28 października 2022

OBWIESZCZENIE STAROSTY BRZOZOWSKIEGO o zebraniu uczestników scalenia wsi Zmiennica, gmina Brzozów  Na postawie art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scaleniu i wymianie gruntów  /t.j. Dz.U. z 2...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Humniska

 • 12 października 2022

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia/przyjęcia oraz wyznaczenia/wznowienia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości HUMNISKA

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Domaradz

 • 06 października 2022

Zawiadomienie zawiadamia sie, ze w dniu 4 listopada 2022 r. o godz. 9.00 przy udziale stron lub pełnomocników odbędzie się ustalenie granic spokojnego władania w miejscowości Domaradz

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Huta Poręby

 • 05 października 2022

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia / przyjęcia oraz wyznaczenia / wznowienia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Huta Poręby

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Domaradz

 • 30 września 2022

Zawiadomienie  zawiadamia się, że w dniu 12.10.2022 r. o godz. 9:15 odbędzie się ustalenie do podziału granic działek w miejscowości Domaradz

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Blizne

 • 30 września 2022

ZAWIADOMIENIE zawiadamia się, że w dniu 28.10.2022 r. o godz 9.00. w miejscowości Blizne – na gruncie przy udziale stron lub upoważnionych pełnomocników odbędzie się ustalenie granicy działki nr 90...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Golcowa

 • 30 września 2022

ZAWIADOMIENIE zawiadamia się, że w dniu 4.11.2022 r. o godz 9.00. w miejscowości Golcowa – na gruncie przy udziale stron lub upoważnionych pełnomocników odbędzie się ustalenie - wyznaczenie granicy...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Przysietnica

 • 30 września 2022

Zawiadomienie  zawiadamia się, że w dniu 28.10.2022 r. o godz. 9:00 odbędzie się ustalenie granic działki w miejscowości Przysietnica

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Humniska i Jabłonka

 • 29 września 2022

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych lub ustalenia granic w miejscowości Humniska  gmin Brzozów oraz Jabłonka gmina Dydnia

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Huta Poręby

 • 29 września 2022

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej położonej w miejscowości HUTA PORĘBY

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Grabownica

 • 27 września 2022

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia i przyjęcia granic nieruchomości podlegających podziałowi, położonych w obrębie ewidencyjnym Grabownica Starzeńska gmina Brzozów, oznaczonych w operacie ewide...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Humniska

 • 27 września 2022

ZAWIADOMIENIE zawiadamia się, że w dniu 19.10.2022 r. o godz 9.00. w miejscowości Humniska – na gruncie przy udziale stron lub upoważnionych pełnomocników odbędzie się ustalenie - wyznaczenie grani...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Górki

 • 22 września 2022

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej położonej: w gminie Brzozów obręb Górki, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 1711 z dzia...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - gmina Domaradz

 • 22 września 2022

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych  Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 w sprawie ewidencji gruntów i...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Domaradz

 • 20 września 2022

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia granic nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Domaradz gmina Domaradz

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Krzywe

 • 20 września 2022

ZAWIADOMIENIE o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych oraz o czynnościach ustalenia granic nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Krzywe gmina Dydnia

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Jasienica Rosielna

 • 15 września 2022

Zawiadomienie w dniu: 11.10.2022 r. o godz.: 9.00 w miejscowości: Jasienica Rosielna (na gruncie) przy udziale stron lub pełnomocników odbędzie się ustalenie, granic_działki

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Stara Wieś

 • 09 września 2022

Zawiadomienie zawiadamia się, że w dniu: 05.10.2022 r. o godz.: 9.00 w miejscowości Stara Wieś (na gruncie) przy udziale stron lub pełnomocników odbędzie się ustalenie granic spokojnego władania dz...

Przejdź do wpisu

INFORMACJA STAROSTY BRZOZOWSKIEGO w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Nozdrzec

 • 07 września 2022

INFORMACJA NR 2 STAROSTY BRZOZOWSKIEGO w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Nozdrzec, gmina Nozdrzec

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Wara

 • 06 września 2022

Zawiadamiam o czynnościach ustalenia punktów granicznych, nieruchomości położonej w gminie: Nozdrzec obręb:Wara

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - jasionów

 • 05 września 2022

Zawiadomienia o czynnościach podjętych w celu ustalenia granic działek ewidencyjnych w miejscowości Jasionów

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Jabłonka

 • 01 września 2022

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia granic nieruchomości położonych: w gminie: Dydnia obręb: Jabłolnka, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 824 z działkami sąsiedn...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie STAR WIEŚ

 • 01 września 2022

ZAWIADOMIENIE zawiadamia się, że w dniu 26.09.2022 r. o godz 9.00. w miejscowości Stara Wieś – na gruncie przy udziale stron lub upoważnionych pełnomocników odbędzie się ustalenie granicy działki n...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie Humniska

 • 29 sierpnia 2022

ZAWIADOMIENIE zawiadamia się, że w dniu 28.09.2022 r. o godz 9.00. w miejscowości Humniska – na gruncie przy udziale stron lub upoważnionych pełnomocników odbędzie się ustalenie granicy działki nr...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Humniska

 • 23 sierpnia 2022

ZAWIADOMIENIE że w dniu 4.10.2022 r. o godz 9.00. w miejscowości Humniska – na gruncie przy udziale stron lub upoważnionych pełnomocników odbędzie się ustalenie granicy działki nr 3223 z działkami...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Humniska

 • 17 sierpnia 2022

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia granic nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Humniska gmina Brzozów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 2682 z dzia...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Domaradz

 • 17 sierpnia 2022

ZAWIADOMIENIE że w dniu 19.09.2022 o godz. 10.00 odbędzie się ustalenie granic nieruchomości, oznaczonej jako działka nr: 8471 położonej w obrębie ewidencyjnym Domaradz gmina Domaradz z działkami s...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Humniska

 • 17 sierpnia 2022

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia i przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi, położonej w obrębie ewidencyjnym Humniska gmina Brzozów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie Domaradz

 • 16 sierpnia 2022

ZAWIADOMIENIE zawiadamia się, że w dniu 9.09.2022 r. o godz 10.00. w miejscowości Domaradz – na gruncie przy udziale stron lub upoważnionych pełnomocników odbędzie się ustalenie - wyznaczenie grani...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie Blizne

 • 16 sierpnia 2022

ZAWIADOMIENIE w sprawie ewidencji gruntów i budynków zawiadamia się, że w dniu 09.09.2022 r. o godz 9.00. w miejscowości Blizne – na gruncie przy udziale stron lub upoważnionych pełnomocników odbęd...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Nozdrzec, wara

 • 11 sierpnia 2022

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych cz.II w miejscowości Nozdrzec i Wara

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Krzemienna, Krzywe, Orzechówka

 • 05 sierpnia 2022

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych Na podstawie § 32 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidenc...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - WOLA JASIENICKA

 • 05 sierpnia 2022

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości w miejscowości Wola Jasienicka

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - BLIZNE

 • 02 sierpnia 2022

Zawiadomienie o wyznaczeniu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości BLIZNE

Przejdź do wpisu

INFORMACJA NR 1 STAROSTY BRZOZOWSKIEGO z dnia 11 lipca 2022 r.

 • 22 lipca 2022

INFORMACJA NR 1 STAROSTY BRZOZOWSKIEGO z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Jabłonka, gmina Dydnia Zgodnie z art. 24a ust. 1, 8 i 9 ustawy z...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Grabówka

 • 21 lipca 2022

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia/ustalenia granic nieruchomości podlegającej podziałowi w miejscowości GRABÓWKA

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - OBARZYM

 • 19 lipca 2022

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia granic w ramach rękojmi modernizacji EGiB obrębu Obarzym

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Barycz

 • 19 lipca 2022

Zawiadomienie o wyznaczeniu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości BARYCZ

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Górki

 • 15 lipca 2022

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia granic nieruchomości w związku z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków w miejscowości GÓRKI

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Nozdrzec

 • 13 lipca 2022

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości NOZDRZEC

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Nozdrzec i Wara

 • 01 lipca 2022

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych cz.II  na obszarze jednostki ewid. 180206_2 Nozdrzec; obręb: 0004 Nozdrzec, 0006 Wara

Przejdź do wpisu

Zawiadomienia - BLIZNE

 • 29 czerwca 2022

ZAWIADOMIENIA w sprawie ustalenia granic działek ewidencyjnych w miejscowości BLIZNE

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Brzozów

 • 21 czerwca 2022

Zawiadomienie  o ustaleniu granic spokojnego władania działki w miejscowości BRZOZÓW

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - STARA WIEŚ

 • 21 czerwca 2022

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości STARA WIEŚ

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Wesoła

 • 21 czerwca 2022

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia/przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości WESOŁA

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - NIEBOCKO

 • 14 czerwca 2022

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych / wyznaczenia punktów granicznych w miejscowości NIEBOCKO

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Jabłonka

 • 09 czerwca 2022

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości JABŁONKA

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - KRZYWE

 • 06 czerwca 2022

ZAWIADOMIENIE o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi w miejscowości KRZYWE

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Blizne

 • 06 czerwca 2022

ZAWIADOMIENIE o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi w miejscowości BLIZNE

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Stara Wieś

 • 02 czerwca 2022

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi w miejscowości Stara Wieś

Przejdź do wpisu