Menu Podmiotowe menu ikonka

Zawiadomienie - Brzozów

Zawiadomienie  o ustaleniu granic spokojnego władania działki w miejscowości BRZOZÓW

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - STARA WIEŚ

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości STARA WIEŚ

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Wesoła

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia/przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości WESOŁA

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - NIEBOCKO

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych / wyznaczenia punktów granicznych w miejscowości NIEBOCKO

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Jabłonka

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości JABŁONKA

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - KRZYWE

ZAWIADOMIENIE o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi w miejscowości KRZYWE

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Blizne

ZAWIADOMIENIE o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi w miejscowości BLIZNE

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Stara Wieś

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi w miejscowości Stara Wieś

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Stara Wieś

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/ wyznaczenia punktów lub wznowienia znaków granicznych w miejscowości STARA WIEŚ

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Jasionów

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębie ewidencyjnym Jasionów gmina Haczów 

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Nozdrzec

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia ganic nieruchomości pdlegających podziałowi w miejscowości NOZDRZEC

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Jasienica Rosielna

Zawiadomienie o czynnościach ustelnia przebiegu granic działek ewidencyjnych o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych w miejscowości JASIENICA ROSIELNA

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Przysietnica

Zawiadomienie o ustaleniu granic spokojnego władania w miejscowości PRZYSIETNICA

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Blizne

Zawiadomienie o ustaleniu granic działki w miejscowości BLIZNE

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Brzozów

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków i ustalenia przebiegu granic nieruchomości do celów ewidencji g...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Niebocko

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków i ustalenia przebiegu granic nieruchomości do celów ewidencj...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Jabłonica Polska

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości JABŁONICA POLSKA

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Wydrna

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia granic nieruchomości w związku z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Wydrna

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Grabownica Starzeńska

ZAWIADOMIENIE zawiadamia się, że w dniu 27.05.2022 r. o godz 9.00. w miejscowości Grabownica Starzeńska – na gruncie przy udziale stron lub upoważnionych pełnomocników odbędzie się ustalenie - wyzna...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu projektu

ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 7d pkt 1 i art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne  i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do wgl...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - DYDNIA

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości DYDNIA

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Izdebki

ZAWIADOMIENIE o ustaleniu granic spokojnego władania w miejscowości IZDEBKI

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - TRZEŚNIÓW

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia punktów granicznych nieruchomości ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków i ustalenie granic nieruchomości dp celów ewidencji gruntów i budynków...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - HACZÓW

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości HACZÓW

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Jabłonka

ZAWIADOMIENIA o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic w miejscowości JABŁONKA

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Izdebki

 • 29 kwietnia 2022

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Blizne

 • 26 kwietnia 2022

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia/przyjęcia  do podziału granic działek w miejscowości BLIZNE

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Turze Pole

 • 25 kwietnia 2022

ZAWIADOMIENIE o ustalenie wyznaczenie granic działek w miejscowości TURZE POLE

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Krzemienna i Orzechówka

 • 21 kwietnia 2022

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych Na podstawie § 32 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidenc...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Humniska

 • 13 kwietnia 2022

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia/przyjęcia  do podziału granic działek w miejscowości Humniska

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Domaradz

 • 13 kwietnia 2022

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic spokojnego władania w miejscowości Domaradz

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Blizne

 • 07 kwietnia 2022

ZAWIADOMIENIE o ustalenie granicy działki w miejscowości Blizne

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Obarzym

 • 07 kwietnia 2022

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębie OBARZYM

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Brzozów

 • 06 kwietnia 2022

ZAWIADOMIENIE o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości położonej w miejscowości BRZOZÓW

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Grabówka

 • 04 kwietnia 2022

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych Na podstawie § 32 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencj...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Przysietnica

 • 04 kwietnia 2022

ZAWIADOMIENIE o czynnościach wznowienia/ wyznaczenia znaków granicznych w miejscowości Przysietnica

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Niebocko

 • 29 marca 2022

ZAWIADOMIENIE o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych i o czynnościach ustalenia granic w związku z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków w miejscowości NIEBOCKO

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Golcowa

 • 24 marca 2022

ZAWIADOMIENIE  o ustaleniu - wyznaczenie granicy działki w miejscowości Golcowa

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Domaradz

 • 24 marca 2022

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Domaradz

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Niebocko

 • 21 marca 2022

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia/ustalenia granic nieruchomości podlegającej podziałowi.w miejscowości NIEBOCKO

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Wydrna

 • 21 marca 2022

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia/ustalenia granic nieruchomości podlegającej podziałowi.w miejscowości WYDRNA

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - GÓRKI

 • 09 marca 2022

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi w miejscowości GÓRKI

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Haczów

 • 08 marca 2022

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w brębie Haczów nr:2, odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek objętych niżej umieszczonym wykazem.

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - STARA WIES

 • 07 marca 2022

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia granic nieruchomości przy aktualizacji mapy do celów projektowych zawiadamiam o czynnościach ustalenia granic nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - GÓRKI

 • 07 marca 2022

ZAWIADOMIENIE o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych oraz ustalenia granic nieruchomości w związku z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków w miejscowości GÓRKI

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Orzechówka

 • 07 marca 2022

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych Na podstawie § 32 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencj...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - NIEWISTKA

 • 28 lutego 2022

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek Na podst. §32 ust.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji grunt...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - GÓRKI

 • 24 lutego 2022

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości GÓRKI

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - WYDRNA

 • 24 lutego 2022

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 w sprawie ewidencji gruntów i b...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - GÓRKI

 • 18 lutego 2022

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic w miejscowości GÓRKI

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Krzywe, Grabówka, Niebocko

 • 18 lutego 2022

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych Na podstawie § 32 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencj...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - WZDÓW

 • 17 lutego 2022

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi w miejscowości WZDÓW

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - NIEBOCKO

 • 09 lutego 2022

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi w miejscowości NIEBOCKO

Przejdź do wpisu

ZAWIADOMIENIE - Wydrna

 • 03 lutego 2022

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 w sprawie ewidencji gruntów...

Przejdź do wpisu

ZAWIADOMIENIE - Golcowa

 • 01 lutego 2022

ZAWIADOMIENIE o ustaleniu granic spokojnego władania w miejscowości GOLCOWA

Przejdź do wpisu

ZAWIADOMIENIE - Wesoła

 • 19 stycznia 2022

ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 32 w związku z art. 39 ustawy z 17 maja 1989 r. – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz. U. 2021 poz. 1990 tj. zawiadamia się, że w dniu 11.02.2022 r. o godz 9....

Przejdź do wpisu

ZAWIADOMIENIE - Brzozów

 • 05 stycznia 2022

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegających podziałowi w miejscowości BRZOZÓW

Przejdź do wpisu

ZAWIADOMIENIE

 • 31 grudnia 2021

ZAWIADOMIENIE o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości TRZEŚNIÓW

Przejdź do wpisu

ZAWIADOMIENIE

 • 30 grudnia 2021

ZAWIADOMIENIE o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości HACZÓW

Przejdź do wpisu

ZAWIADOMIENIE

 • 13 grudnia 2021

ZAWIADOMIENIE o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości JABŁONICA POLSKA

Przejdź do wpisu

ZAWIADOMIENIE

 • 13 grudnia 2021

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych i o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi w miejscowości HACZÓW

Przejdź do wpisu

ZAWIADOMIENIE

 • 10 grudnia 2021

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości ZMIENNICA

Przejdź do wpisu

ZAWIADOMIENIE

 • 08 grudnia 2021

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości GRABOWNICA

Przejdź do wpisu

ZAWIADOMIENIE

 • 08 grudnia 2021

ZAWIADOMIENIE o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków i ustalenia granic nieruchomości do celów ewidencji gruntów i bu...

Przejdź do wpisu

ZAWIADOMIENIE

 • 29 listopada 2021

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości NOZDRZEC

Przejdź do wpisu

ZAWIADOMIENIE

 • 26 listopada 2021

ZAWIADOMIENIE   o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych i o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi w miejscowości HACZÓW

Przejdź do wpisu

ZAWIADOMIENIE

 • 25 listopada 2021

ZAWIADOMIENIE w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w miejscowości HACZÓW  

Przejdź do wpisu

ZAWIADOMIENIE

 • 25 listopada 2021

ZAWIADOMIENIE   o czynnościach ustalenia granic nieruchomości i o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych położonych w obrębie ewidencyjnym Haczów gmina Haczów

Przejdź do wpisu

ZAWIADOMIENIE

 • 22 listopada 2021

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych   Na podstawie § 32 pkt 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z 27 lipca 2021 r. w sprawie ewid...

Przejdź do wpisu

ZAWIADOMIENIE

 • 18 listopada 2021

ZAWIADOMIENIE   o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych lub ustalenia granic w obrębie ewidencyjnym WESOŁA

Przejdź do wpisu

ZAWIADOMIENIE

 • 18 listopada 2021

ZAWIADOMIENIE   o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych lub ustalenia granic w obrębie ewidencyjnym IZDEBKI

Przejdź do wpisu

ZAWIADOMIENIE

 • 15 listopada 2021

ZAWIADOMIENIE   o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej położonej: w gminie DYDNIA obręb DYDNIA,

Przejdź do wpisu

ZAWIADOMIENIE

 • 09 listopada 2021

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych   Na podstawie § 32 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawi...

Przejdź do wpisu

ZAWIADOMIENIE

 • 09 listopada 2021

ZAWIADOMIENIE   o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej położonej: w gminie Brzozów obręb Stara Wieś

Przejdź do wpisu

ZAWIADOMIENIE

 • 09 listopada 2021

ZAWIADOMIENIE   o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej położonej: w gminie Domaradz obręb Golcowa,

Przejdź do wpisu