Menu Podmiotowe menu ikonka

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Uprzejmie informujemy, że Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS! Sp. z o.o. w ramach realizacji zlecenia planuje przeprowadzenie pomiarów poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku w otoczeniu...

Przejdź do wpisu

Informacja o zgłoszeniach instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne w 2023 roku

Przejdź do wpisu

Informacja o zgłoszeniach instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne w 2022 roku

Przejdź do wpisu

Uchwała antysmogowa w Województwie Podkarpackim

Uchwała antysmogowa w Województwie Podkarpackim W dniu 23 kwietnia 2018 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego przyjął tzw. Uchwałę antysmogową, wprowadzającą na obszarze województwa podkarpackiego o...

Przejdź do wpisu

Porozumienia z Nadleśniczymi Nadleśnictw

POROZUMIENIA      zawarte w dniu 21 grudnia 2021 r. w Brzozowie pomiędzy Starostą Brzozowskim Panem Zdzisławem Szmydem, a Nadleśniczymi Nadleśnictw w sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych...

Przejdź do wpisu

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach

D E C Y Z J A   o środowiskowych uwarunkowaniach   Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 2, art. 84 ust. 1 ust. 1 a i ust. 2 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustaw...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E   Starosta Brzozowski działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735...

Przejdź do wpisu

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach

D E C Y Z J A   o środowiskowych uwarunkowaniach     Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 2, art. 84 ust. 1, ust. 1a i ust. 2 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2...

Przejdź do wpisu

O B W I E S Z C Z E N I E

  ZAWIADOMIENIE   Starosta Brzozowski działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn...

Przejdź do wpisu

Porozumienia z Nadleśniczymi

 POROZUMIENIA   zawarte w dniu 15 stycznia 2021 r. w Brzozowie pomiędzy Starostą Brzozowskim Panem Zdzisławem Szmydem, a Nadleśniczymi Nadleśnictwa w sprawie powierzenia do prowadzenia niek...

Przejdź do wpisu

Informacja do BIP-u twa Powiatowego w Brzozowie o zgłoszeniach instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

ROK 2021

Przejdź do wpisu

Informacja o zgłoszeniach instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

ROK 2020   - zgłoszenie instalacji - stacja bazowa telefonii komórkowej 23322N! położona w Brzozowie, ul. 3-go Maja 4 na działce gruntowej o nr ewid. 2199   - zgłoszenie instalacji...

Przejdź do wpisu

Informacja dotycząca zagrożenia drzewostanów ze strony jemioły

 • 20 kwietnia 2023

Przejdź do wpisu

Informacja o decyzjach dotyczących inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko

 • 14 października 2021

Informacja o decyzjach dotyczących inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko   Informacja         Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o...

Przejdź do wpisu

POSTANOWIENIE

 • 12 lipca 2021

POSTANOWIENIE   w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. "S...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE STAROSTY BRZOZOWSKIEGO

 • 24 maja 2021

OBWIESZCZENIE STAROSTY BRZOZOWSKIEGO   zawiadamiam że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE STAROSTY BRZOZOWSKIEGO

 • 24 maja 2021

OBWIESZCZENIE STAROSTY BRZOZOWSKIEGO   zawiadamiam że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzię...

Przejdź do wpisu

POSTANOWIENIE

 • 17 kwietnia 2020

POSTANAWIAM zawiesić postępowanie w sprawie wydania decuzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Scalanie gruntów wsi Zmiennica i Turze Pole , gm. Brzozów" do casu...

Przejdź do wpisu

POSTANOWIENIE STAROSTY BRZOZOWSKIEGO

 • 03 marca 2020

POSTANOWIENIE STAROSTY BRZOZOWSKIEGO dotyczące nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsię...

Przejdź do wpisu

POSTANOWIENIE STAROSTY BRZOZOWSKIEGO

 • 03 marca 2020

POSTANOWIENIE STAROSTY BRZOZOWSKIEGO dotyczące nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsię...

Przejdź do wpisu

POSTANOWIENIE STAROSTY BRZOZOWSKIEGO

 • 03 marca 2020

POSTANOWIENIE STAROSTY BRZOZOWSKIEGO dotyczące nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsię...

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Starosty Brzozowskiego

 • 19 lutego 2020

Zarządzenie Nr 20/2020 Starosty Brzozowskiego z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenialasu dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa, położonyc...

Przejdź do wpisu

Zarządzenie

 • 17 lutego 2020

Zarządzenie Nr 15/2020 Starosty Brzozowskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa, połozonych w ob...

Przejdź do wpisu

Zarządzenie

 • 30 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 12/2020 Starosty Brzozowskiego z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa, połozonych w...

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Starosty Brzozowskiego

 • 29 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 11/2020 Starosty Brzozowskiego z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa, połozony...

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Starosty Brzozowskiego

 • 10 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 96/2019 Starosty Brzozowskiego z dnia 18 grudnia 2019 r.   w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lusu dla lasów stanowiących własność Parafii Rzymskokatolic...

Przejdź do wpisu

ZAWIADOMIENIE

 • 03 stycznia 2020

Informacja o zgłoszeniach instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne   ROK 2020

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE STAROSTY BRZOZOWSKIEGO

 • 29 listopada 2019

OBWIESZCZENIE STAROSTY BRZOZOWSKIEGO o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu "PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWI...

Przejdź do wpisu

Informacja

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE

 • 26 listopada 2019

OBWIESZCZENIE STAROSTY BRZOZOWSKIEGO zawiadamiam że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE

 • 26 listopada 2019

OBWIESZCZENIE STAROSTY BRZOZOWSKIEGO zawiadamiam   że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia...

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Starosty

 • 15 marca 2019

ZARZĄDZENIE NR 21/2019 STAROSTY BRZOZOWSKIEGO z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność Parafii Rzymskokatolickiej...

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Starosty

 • 30 stycznia 2019

ZARZĄDZENIE NR 7/2019 STAROSTY BRZOZOWSKIEGO z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność gminy Nozdrzec, położony...

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE STAROSTY

 • 27 sierpnia 2018

ZARZĄDZENIE NR 55/2018 STAROSTY BRZOZOWSKIEGO z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa w miejscowości...

Przejdź do wpisu

INFORMACJA

 • 12 kwietnia 2018

POROZUMIENIA w sprawie powierzenia do prowadzenia niekórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśnaw lasach niestanowiących własność Skarbu Państwa

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Starosty Brzozowskiego

 • 18 stycznia 2018

Zarządzenie Nr 2/2018 Starosty Brzozowskiego z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów będących własnością Gminy Dydnia w miejscowościach:...

Przejdź do wpisu

DECYZJA

 • 03 stycznia 2018

DECYZJA o udzieleniu Podkarpackiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód p...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE

 • 23 listopada 2017

OBWIESZCZENIE Starosta Brzozowski zawiadamia, że na wniosek Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowiewszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wdonopra...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE

 • 20 grudnia 2016

STAROSTA BRZOZOWSKI zawiadamia że z dniam 15 grudnia 2016 r. przystąpił do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów os...

Przejdź do wpisu

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTÓW UPROSZCZONYCH PLANÓW URZĄDZENIA LASU

 • 14 grudnia 2016

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA  NA ŚRODOWISKO PROJEKTÓW UPROSZCZONYCH PLANÓW URZĄDZENIA LASU dla lasów własności osób fizycznych położonych na terenie: Gminy Jasienica Rosielna    w obrębach ewidency...

Przejdź do wpisu

INFORMACJA

 • 23 września 2016

Informacja o decyzjach dotyczących inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko      Informacja            Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udos...

Przejdź do wpisu

POROZUMIENIA

 • 07 marca 2016

Porozumienia zawarte w dniu 201 lutego 2016 r. w Brzozowie pomiędzy Starostą Brzoowskim a Nadleśniczymi Nadleśnictwa: Dynów, Kołaczyce, Brzozów w sprawie powierzenia do prowadzenia niekórych spraw z z...

Przejdź do wpisu

Informacja o decyzjach dotyczących inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko

 • 01 kwietnia 2014

Informacja o decyzjach dotyczących inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko    znak sprawy: SR.6522.2.2014    Informacja            Na podstawie art. 72 us...

Przejdź do wpisu

POROZUMIENIE

 • 05 marca 2014

Porozumienie zawarte w dniu 17 stycznia 2014 r. w Brzozowie w sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką lesną w lasach niestanowiących własność Skarbu Pań...

Przejdź do wpisu

Karta dokumentacyjna osuwiska

 • 12 kwietnia 2018

- Osuwisko w miejscowości Domaradz/Lutca

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE

 • 03 stycznia 2018

W sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych pn. "Projekt robót geologicznych na rozpoznanie warunków geologiczno-inzynierskich, gmina Dynów, powiat brzozowski, powiat rzeszowski, województwo...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenia

 • 03 stycznia 2018

Informacja o decyzjach dotyczących inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko    znak sprawy: SR.751-2/09    Informacja            Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 paźd...

Przejdź do wpisu
Powrót