Menu Podmiotowe menu ikonka

Wykaz nieruchomości  stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży 1. Oznaczenie nieruchomości w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości.Nieruchomość jest oznaczona jako działk...

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU na  sprzedaż nieruchomości Powiatu Brzozowskiego

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGUna  sprzedaż nieruchomości Powiatu Brzozowskiego Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust 1 i 3 oraz art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (...

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do wynajmu oraz użyczenia

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do wynajmu oraz użyczenia 1. Oznaczenie nieruchomości w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości. Nieruchomość położon...

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości Powiatu Brzozowskiego

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU na  sprzedaż nieruchomości Powiatu Brzozowskiego Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1...

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży 1. Oznaczenie nieruchomości w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości. Nieruchomość jest oznaczona jako d...

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU na  sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa   Starosta Brzozowski działając w imieniu Skarbu Państwa zgodnie z art. 11 ust.1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust.1 pk...

Przejdź do wpisu

PRZETARG NA PROWADZENIE SKLEPU

OGŁOSZENIE   Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na najem lokalu uzytkowego położonego w Brzozo...

Przejdź do wpisu

  Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji - działki położone w Bliznem

 • 20 lipca 2023

S T A R O S T A   B R Z O Z O W S K I           Ogłasza o zamiarze wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości, posiadających nieuregulowany s...

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU na  sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa

 • 11 lipca 2023

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGUna  sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa Starosta Brzozowski działając w imieniu Skarbu Państwa zgodnie z art. 11 ust.1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dotyczącego wydania decyzji ograniczających sposób korzystania z nieruchomości

 • 30 czerwca 2023

S T A R O S T A   B R Z O Z O W S K I           Ogłasza o wszczęciu postępowania dotyczącego wydania decyzji ograniczających sposób korzystania z nieruchomości, posiadających nieuregulowany stan praw...

Przejdź do wpisu

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

 • 30 maja 2023

ZAWIADOMIENIEo wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § 4 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) KPA zaw...

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU na  sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa

 • 20 marca 2023

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGUna  sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa Starosta Brzozowski działając w imieniu Skarbu Państwa zgodnie z art. 11 ust.1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego

 • 17 lutego 2023

Zawiadomienie Starosta Brzozowski zgodnie z art. 49 oraz art. 61 §1 i 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm. ) zawiadamia, że na wniosek firmy...

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży

 • 24 stycznia 2023

Wykaz nieruchomości  stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży 1. Oznaczenie nieruchomości w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości. Nieruchomość jest oznaczona jak...

Przejdź do wpisu

Starosta Brzozowski ogłasza zamiar wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji ograniczających sposób korzystania z nieruchomości w miejscowości Blizne

 • 02 grudnia 2022

Na podstawie art.114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z  2021 r. poz. 1899 ze zm./ S T A R O S T A   B R Z...

Przejdź do wpisu

​​​​​​​Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzozowskiego  przeznaczonej do sprzedaży

 • 09 września 2022

1. Oznaczenie nieruchomości w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości. Nieruchomość jest oznaczona jako działka nr 2156/1 o pow. 0,0510 ha oraz działka nr 2156/2 o pow. 0,0160 ha. Nieruchomość...

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU na  sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa

 • 13 lipca 2022

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU na  sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa Starosta Brzozowski działając w imieniu Skarbu Państwa zgodnie z art. 11 ust.1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z...

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży

 • 25 kwietnia 2022

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży 1. Oznaczenie nieruchomości w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości. Nieruchomość jest oznaczona jako d...

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE NA PROWADZENIE SKLEPU

 • 17 czerwca 2021

OGŁOSZENIE   Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na najem lokalu uzytkowego połozonego w Brzozo...

Przejdź do wpisu

DECYZJA

 • 07 czerwca 2021

w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Brzozowskiego mienia pozostawionego po uznanej za wykreśloną z rejestru Spółdzielnię Mieszkaniową "Widacz".

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży

 • 27 maja 2021

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży   1. Oznaczenie nieruchomości w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości. Nieruchomość jest...

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE ODWOŁANIA PRZETARGU

 • 12 października 2021

STAROSTA BRZOZOWSKI odwołuje II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Wydrna, gm. Dydnia, oznaczonej jako działki nr 14 o pow. 0,1203 ha oraz nr 36 o...

Przejdź do wpisu

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

 • 21 października 2020

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiącej własność Skarbu Państwa

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

 • 01 lipca 2020

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa   Starosta Brzozowski ogłasza, że w dniu 28 lipca 2020 r. o godz. 10:00 odbędzie się pierwszy przetarg ustny...

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa

 • 05 czerwca 2020

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU na  sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa Starosta Brzozowski działając w imieniu Skarbu Państwa zgodnie z art. 11 ust.1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust.1 pkt 1 ustaw...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu

 • 01 kwietnia 2020

Starosta Brzozowski odwołuje przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej \ w Grabownicy Starzeńskiej, oznaczonej jako niezabudowana działka nr 146/1 o pow. 1.84 ha, wyz...

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży

 • 06 lutego 2020

Przejdź do wpisu

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

 • 18 lutego 2021

WYKAZ   NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  DZIERŻAWY STANOWIĄCYCH  WŁASNOŚĆ  SKARBU  PAŃSTWA   Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce...

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży

 • 24 stycznia 2020

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży   1. Oznaczenie nieruchomości w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości. Nieruchomość j...

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży

 • 20 września 2019

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży     1. Oznaczenie nieruchomości w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości. Nierucho...

Przejdź do wpisu

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

 • 02 lipca 2019

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy  stanowiącej własność Skarbu Państwa

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży

 • 04 marca 2019

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży   1. Oznaczenie nieruchomości w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości. Nieruchomość j...

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży

 • 18 września 2018

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży   1. Oznaczenie nieruchomości w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości. Nieruchomość j...

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE

 • 12 czerwca 2018

Na podstawie art.114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z  2018 r. poz. 121 ze zm./ S T A R O S T A   B R Z O...

Przejdź do wpisu

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

 • 07 czerwca 2018

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY STANOWIĄCEJ  WŁASNOŚĆ  SKARBU  PAŃSTWA   Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce gruntami /tekst je...

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa

 • 26 lutego 2018

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU na  sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa   Starosta Brzozowski działając w imieniu Skarbu Państwa zgodnie z art. 11 ust.1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy...

Przejdź do wpisu

​Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży

 • 11 stycznia 2018

Wykaz  nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży 1.  Oznaczenie    nieruchomości    w    księdze    wieczystej    i    w    katastrze nieruchomości. Nieruchomość...

Przejdź do wpisu

W Y K A Z N I E R U C H O M O Ś C I P R Z E Z N A C Z O N E J D O D Z I E R Ż A W Y

 • 01 sierpnia 2017

W Y K A Z N I E R U C H O M O Ś C I   P R Z E Z N A C Z O N E J   D O    D Z I E R Ż A W Y S T A N O W I Ą C E J   W Ł A S N O Ś Ć  S K A R B U   P A Ń S T W A   Na podstawie art. 35 ust. 1 i...

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży

 • 13 grudnia 2016

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży   1.  Oznaczenie    nieruchomości    w    księdze    wieczystej  i w katastrze nieruchomości. Nieruchomość je...

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

 • 02 listopada 2016

Do oddania w dzierżawe przeznacza się działkę nr: 146/1 o pow. 1.84 ha o użytkach gruntowych ....

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 • 01 sierpnia 2016

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU na  sprzedaż nieruchomości   Skarbu Państwa   Starosta Brzozowski działając w imieniu Skarbu Państwa zgodnie z art. 11 ust.1, art. 39 ust. 1,  art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy...

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w Bliznem, oznaczona jako działka nr 277, o pow. 0,16 ha zabudowana budynkiem mieszkalno – gospodarczym, drewnianym o pow. użytkowej 87,29 m2,  objęta księgą wieczystą Nr KS1B/00067338/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzozowie. 

Działka nr 277 jest  położona w terenie nie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.   Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica Rosielna”  uchwalonym Uchwałą Nr XXIX/217/2002 Rady Gminy w Jasienicy  Rosielnej z dnia 30 kwietnia 2002 roku wraz ze zmianą Nr 1 uchwaloną Uchwałą Nr XI/184/2008 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 7 listopada 2008 r.,  położona jest  w terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowej. 
 
Cena wywoławcza nieruchomości w I przetargu wynosiła 32 000,- zł.
W II przetargu cena wywoławcza została obniżona o 20 % i wynosi obecnie 25 600,- zł.

Nieruchomość wolna jest od ciężarów, ograniczeń i hipotek. 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli  w terminie do dnia 29 sierpnia  2016 roku wpłacą wadium w wysokości 10 % ceny nieruchomości t.j.  2 560  złotych.
 
 
Wadium winno być wpłacone na konto Starostwa Powiatowego w Brzozowie założone w Banku  PEKAO S.A. Nr   13 1240 2324 1111 0010 4331 2989  z dopiskiem „wadium na zakup  nieruchomości Skarbu Państwa nr 277, położonej w Bliznem”. W podanej dacie środki finansowe winny znajdować się na koncie Starostwa.  Dowód  wniesienia wadium podlega  okazaniu Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Osoby biorące udział w przetargu okazują ponadto Komisji przetargowej
 -  dowód  tożsamości – w przypadku osób fizycznych
- aktualny wypis z właściwego rejestru oraz ewentualnie inne dokumenty upoważniające do działania imieniu podmiotu – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał  drugi przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny zakupu nieruchomości lub zostanie zwrócone w ciągu 3 dni  od zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca wadium przetargu  nie wygra. 
Postąpienie  nie może wynosić  mniej niż  1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek w zł. 
Przetarg uważa się za zakończony wynikiem  negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu ustnego lub żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą. 
 
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez sprzedającego 
w zawiadomieniu.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Szczegółowe  informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu  można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Brzozowie, przy ulicy 3 – go Maja 51, pok. 20, Tel 13 43 410 82.

Przejdź do wpisu

INFORMACJA

 • 14 kwietnia 2016

Starosta Brzozowski informuje, że Przetargi na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej jako niezabudowane działki nr nr: 251, 252, 261, 263, 269, 738, 743, 3504, 212, 274, 3012 oraz dział...

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE

 • 23 marca 2016

                                                      Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzozowskiego przeznaczonej do wynajmu.  1.  Oznaczenie    nieruchomości  w księdze    wie...

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 • 01 marca 2016

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na  sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa Starosta Brzozowski w imieniu Skarbu Państwa zgodnie z art. 11 ust.1, art. 38 ust. 1 i 2,  art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 s...

Działki położone są na obszarze nie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.   Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica Rosielna”  uchwalonym Uchwałą Nr XXIX/217/2002 Rady Gminy w Jasienicy  Rosielnej z dnia 30 kwietnia 2002 roku wraz ze zmianą Nr 1 uchwaloną Uchwałą Nr XXI/184/2008 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 7 listopada 2008 r. niżej wymienione  działki położone są:
-     251, 252  w terenach przeznaczonych do zalesienia;
-     261, 263, 269, 738, 743  w terenach rolnych;
-     3504  w terenach rolnych, zalewowych;
-     212  w terenach  do zalesienia predysponowane  do  lokalizacji elektrowni wiatrowych:
-     274  w terenach potencjalnego rozwoju mieszkalnictwa i terenów  rolnych;
-     3012  w terenach potencjalnego rozwoju mieszkalnictwa;
-     277  w terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowej. 

Cena wywoławcza wynosi
1/ działka nr 251 o  pow.  0,13 ha    - 2 500 złotych;
2/ działka nr 252  o  pow.  0,17 ha   - 1 200 złotych;     
3/ działka nr 261  o  pow.  0,21 ha   - 3 900 złotych;
4/ działka nr 263  o  pow.  0,17 ha   - 3 200 złotych;
5/ działka nr 269  o  pow.  0,24 ha   - 5 200 złotych;
6/ działka nr 3504  o  pow.  0,03 ha   - 600 złotych;
7/ działka nr 212  o  pow. 0,23 ha    - 2 100 złotych;     
8/ działka nr 274  o  pow. 0,17 ha    - 13 900 złotych;
9/ działka nr 3012 o  pow. 0,21 ha    -  38 000 złotych; 
10/ działka nr 277 o  pow. 0,16 ha - zabudowana drewnianym budynkiem mieszkalno-gospodarczym o pow. użytkowej  87,29 m2  -  32 000 złotych; 
11/   działka   nr 738   o  pow. 0,33 ha - 5 700 złotych;
12/   działka   nr 743   o  pow. 0,16 ha - 3 400 złotych. 
Nieruchomość wolna jest od ciężarów i ograniczeń oraz hipotek. 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli  w terminie do 31 marca 2016 roku wpłacą wadium w wysokości : 
- 250 złotych  za działkę  wymienioną w pkt  1 ogłoszenia, 
- 120 złotych  za działkę  wymienioną  w pkt  2 ogłoszenia,
- 390 złotych  za działkę  wymienioną  w pkt  3 ogłoszenia, 
- 320 złotych  za działkę  wymienioną  w pkt  4 ogłoszenia, 
- 520 złotych  za działkę  wymienioną  w pkt  5 ogłoszenia,
- 60 złotych  za działkę  wymienioną  w pkt  6 ogłoszenia,
- 210 złotych  za działkę  wymienioną  w pkt  7 ogłoszenia,
- 1 390 złotych  za działkę  wymienioną  w pkt  8 ogłoszenia,
- 3 800 złotych  za działkę  wymienioną  w pkt  9 ogłoszenia,
- 3 200 złotych  za działkę  wymienioną  w pkt 10 ogłoszenia,
- 570 złotych  za działkę  wymienioną  w pkt 11 ogłoszenia,
- 340 złotych  za działkę  wymienioną  w pkt 12 ogłoszenia.
Wadium winno być wpłacone na konto Starostwa Powiatowego w Brzozowie założone w Banku  PEKAO S.A. Nr   13 1240 2324 1111 0010 4331 2989  z dopiskiem „wadium na zakup  nieruchomości Skarbu Państwa nr .., położonej w Bliznem”. W podanej dacie środki finansowe winny znajdować się na koncie Starostwa.  Dowód  wniesienia wadium podlega  okazaniu Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Osoby biorące udział w przetargu okazują ponadto Komisji przetargowej
 -  dowód  tożsamości – w przypadku osób fizycznych
- aktualny wypis z właściwego rejestru oraz ewentualnie inne dokumenty upoważniające do działania imieniu podmiotu – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru

Przetarg  zostanie przeprowadzony  w dniu 4 kwietnia 2016 roku 
w Starostwie Powiatowym w Brzozowie przy ulicy 3 – go Maja 51, pok. 26, 
1/    dla działki    nr    251  o  pow.  0,13 ha    o godz.   9,00
2/    dla działki    nr    252  o  pow.  0,17 ha    o godz.   9.30
3/    dla działki    nr     261 o  pow.  0,21 ha    o godz. 10.00
4/    dla działki    nr     263 o  pow.   0,17 ha   o godz. 10.30
5/    dla działki    nr     269  o  pow.  0,24 ha   o godz. 11.00
6/    dla działki    nr   3504  o  pow.  0,03 ha   o godz. 11.30
7/    dla działki    nr     212  o  pow.  0,23 ha   o godz. 12.00
8/    dla działki    nr     274  o  pow.  0,17 ha   o godz. 12.30
9/    dla działki    nr   3012  o  pow.  0,21 ha   o godz. 13.00
10/  dla działki    nr     277  o  pow.  0,16 ha   o godz. 13.30
11/   dla działki   nr     738  o  pow.  0,33 ha   o godz. 14.00
12/   dla działki   nr     743  o  pow.  0,16 ha   o godz. 14.30
      Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny zakupu lub zostanie zwrócone w ciągu 3 dni  od zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca wadium przetargu  nie wygra. 
      Postąpienie  nie może wynosić  mniej niż  1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek w zł. 
      Przetarg uważa się za zakończony wynikiem  negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu ustnego lub żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą. 
      Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez sprzedającego 
w zawiadomieniu.
       Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
       Szczegółowe  informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu  można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Brzozowie, przy ulicy 3 – go Maja 51, pok. 20, Tel 13 43 410 82.

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży

 • 11 stycznia 2018

Wykaznieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży  1. Oznaczenie nieruchomości w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości. Nieruchomość jest oznaczona jako dz...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa

 • 11 stycznia 2018

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy

 • 11 stycznia 2018

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy

 • 11 stycznia 2018

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży

 • 11 stycznia 2018

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży   1.  Oznaczenie nieruchomości  w księdze  wieczystej  i w katastrze nieruchomości. Nieruchomość jest ozna...

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży

 • 11 stycznia 2018

1.  Oznaczenie nieruchomości w księdze  wieczystej i w katastrze nieruchomości. Nieruchomość jest oznaczona jako działka 2474/7 o pow. 0,0044 ha,  działka nr 2474/17 o pow.0,0214 ha, działka nr 2477/...

1.  Oznaczenie nieruchomości w księdze  wieczystej i w katastrze nieruchomości.
Nieruchomość jest oznaczona jako działka 2474/7 o pow. 0,0044 ha,  działka nr 2474/17 o pow.0,0214 ha, działka nr 2477/20 o pow. 0,0120 ha.

Nieruchomość stanowi własność Powiatu Brzozowskiego. Jest ujawniona w księdze wieczystej nr KS1B/00015071/0 0  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krośnie, Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Brzozowie.

2.   Opis nieruchomości.
Nieruchomość jest położona w Brzozowie w bezpośrednim sąsiedztwie potoku Fugas w obrębie nieruchomości pozostającej w użytkowaniu Szpitala Specjalistycznego - Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. Bronisława Markiewicza w Brzozowie  i zostanie przeznaczona pod zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych wzdłuż potoku Fugas.   

3.  Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
Nieruchomość jest położona w terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ani też obowiązkiem sporządzenia takiego planu.

4.  Cena nieruchomości.
Cena nieruchomości wynosi  12 965 złotych.

5. Nieruchomość zostaje przeznaczona do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz Skarbu Państwa.

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r.  nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami/ mogą składać wnioski o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Brzozów, dnia 2013-10-01

Przejdź do wpisu
Powrót