Menu Podmiotowe menu ikonka

Informacja Starosty Brzozowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego

InformacjaStarosty Brzozowskiegoo wszczęciu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że w dniu 2023-09-05 na wniosek P4 Sp.zo.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa- reprezentowanej przez pełnomocni...

Przejdź do wpisu

Informacja Starosty Brzozowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego

InformacjaStarosty Brzozowskiegoo wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 10, 49, 61 par. 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775 z późn. zm. ), art. 34...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Brzozowskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na odbudowę obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2037R Brzozów-Jabłonka

OBWIESZCZENIE STAROSTY  BRZOZOWSKIEGO Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.), na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca...

Przejdź do wpisu

Informacja Starosty Brzozowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego

 • 24 sierpnia 2023

Informacja Starosty Brzozowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej BRZ7100A, na działce nr ewid. 12180, położonej w...

Przejdź do wpisu

I N F O R M A C J A  Starosty Brzozowskiego  o wszczęciu postępowania administracyjnego

 • 14 sierpnia 2023

I N F O R M A C J A  Starosty Brzozowskiego  o wszczęciu postępowania administracyjnego     Na podstawie art. 10, art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania admin...

Przejdź do wpisu

Decyzja o pozwoleniu na odbudowę obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2037R Brzozów-Jabłonka

 • 03 lipca 2023

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE  STAROSTY  BRZOZOWSKIEGO o wydaniu w dniu 2023-06-26  decyzji o pozwoleniu na odbudowę obiektu mostowego

 • 27 czerwca 2023

OBWIESZCZENIE  STAROSTY  BRZOZOWSKIEGO     Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.), na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14...

Przejdź do wpisu

Informacja Starosty   Brzozowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek P4 Sp. z o.o.

 • 22 czerwca 2023

InformacjaStarosty   Brzozowskiegoo wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 10, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U....

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE STAROSTY BRZOZOWSKIEGO

 • 29 marca 2023

OBWIESZCZENIE STAROSTY  BRZOZOWSKIEGO     Na podstawie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz...

Przejdź do wpisu

Informacja Starosty Brzozowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego

 • 22 marca 2023

InformacjaStarosty Brzozowskiegoo wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 10, 49, 61 par. 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r., poz. 2000 z późn. zm. ), art. 3...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE  STAROSTY  BRZOZOWSKIEGO - budowa farmy fotowoltaicznej „BRZOZÓW 7”

 • 21 marca 2023

OBWIESZCZENIE STAROSTY  BRZOZOWSKIEGO Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 - z późn. zm.), na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerw...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE STAROSTY BRZOZOWSKIEGO - budowa farmy fotowoltaicznej „BRZOZÓW 6”

 • 21 marca 2023

OBWIESZCZENIE STAROSTY  BRZOZOWSKIEGO Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 - z późn. zm.), na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerw...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE STAROSTY BRZOZOWSKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego

 • 06 marca 2023

OBWIESZCZENIE STAROSTY   BRZOZOWSKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 11d ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i real...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE STAROSTY BRZOZOWSKIEGO

 • 17 lutego 2023

OBWIESZCZENIE STAROSTY BRZOZOWSKIEGO   Starosta Brzozowski podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 2023-02-17, decyzji nr 4/ 11 /23, o pozwoleniu na przebudowę oczyszczalni śc...

Przejdź do wpisu

Informacja Starosty Brzozowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego

 • 15 lutego 2023

Informacja Starosty Brzozowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że w dniu 2023-02-13 na wniosek P4 Sp.z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa- reprezentowanej przez p...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE STAROSTY BRZOZOWSKIEGO o wydaniu decyzji o pozwoleniu na rozbudowę oczyszczalni ścieków

 • 30 grudnia 2022

OBWIESZCZENIE  STAROSTY  BRZOZOWSKIEGO Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 - z późn. zm.), na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14...

Przejdź do wpisu

Informacja Starosty   Brzozowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek P4 Sp. z o.o.

 • 22 grudnia 2022

Informacja Starosty   Brzozowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 10, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (...

Przejdź do wpisu

Informacja Starosty Brzozowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego

 • 14 grudnia 2022

Informacja Starosty Brzozowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 10, 49, 61 par. 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r., poz. 2000 z późn. zm. ),...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE  STAROSTY  BRZOZOWSKIEGO w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 10,0 MW w Starej Wsi

 • 08 grudnia 2022

OBWIESZCZENIE  STAROSTY  BRZOZOWSKIEGO     Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 - z późn. zm.), na podstawie art. 49 ustawy z dni...

Przejdź do wpisu

Informacja Starosty Brzozowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek P4 Sp z .o.o.

 • 05 grudnia 2022

Informacja Starosty Brzozowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 10, 49, 61 par. 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r., poz. 2000 z późn. zm. ),...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Brzozowskiego w sprawie wydania decyzji o budowie farmy fotowoltaicznej "BRZOZOW 2"

 • 02 grudnia 2022

OBWIESZCZENIE  STAROSTY  BRZOZOWSKIEGO Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 - z późn. zm.), na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE  STAROSTY  BRZOZOWSKIEGO o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej „BRZOZÓW 3”

 • 24 listopada 2022

OBWIESZCZENIE  STAROSTY  BRZOZOWSKIEGO Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 - z późn. zm.), na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14...

Przejdź do wpisu

Informacja Starosty Brzozowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego

 • 22 listopada 2022

Informacja Starosty Brzozowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 10, 49, 61 par. 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r., poz. 2000 z późn. zm. ),...

Przejdź do wpisu

​​​​​​​Informacja Starosty   Brzozowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego

 • 14 listopada 2022

Informacja Starosty   Brzozowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 10, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (...

Przejdź do wpisu

Informacja Starosty   Brzozowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego

 • 09 listopada 2022

Informacja Starosty   Brzozowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 10, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Brzozowskiego

 • 30 września 2022

OBWIESZCZENIE  STAROSTY BRZOZOWSKIEGO o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w miejscowości Jabłonica Polska

Przejdź do wpisu

Informacja Starosty Brzozowskiego

 • 29 września 2022

Informacja Starosty Brzozowskiego  o wszczęciu postępowania administracyjnego

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE - wydanie decyzji

 • 22 lutego 2022

OBWIESZCZENIE STAROSTY   BRZOZOWSKIEGO o wydaniu decyzji administracyjnej Na podstawie:-  art. 38 ust. 4  ustawy z dnia  7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021r., poz. 2351 z późn. zm.), art...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE STAROSTY BRZOZOWSKIEGO

 • 02 marca 2021

OBWIESZCZENIE STAROSTY BRZOZOWSKIEGO o wydaniu decyzji administracyjnej Zawiadamiam o wydaniu w dniu 2021-02-24 na wniosek Gminy Nozdrzec decyzji administracyjnej Nr 6/6/21 udzielającej pozowleni...

Przejdź do wpisu

INFORMACJA STAROSTY BRZOZOWSKIEGO

 • 16 lutego 2021

INFORMACJA STAROSTY BRZOZOWSKIEGO o wszczęsciu postępowania administracyjnego   w sprawie wydania pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego - konstrukcja mobilna H-27 wraqz z instala...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE

 • 13 stycznia 2021

OBWIESZCZENIE STAROSTY BRZOZOWSKIEGO Zawiadamiam, że w dniu 2020-12-29 na wniosek Gminy Nozdrzec zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udziel...

Przejdź do wpisu

INFORMACJA

 • 02 października 2020

INFORMACJA STAROSTY BRZOZOWSKIEGO o wszczęsciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej

Przejdź do wpisu

INFORMACJA STAROSTY BRZOZOWSKIEGO

 • 14 września 2020

INFORMACJA STAROSTY BRZOZOWSKIEGO o wszczęsciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE STAROSTY BRZOZOWSKIEGO

 • 25 sierpnia 2020

OBWIESZCZENIE STAROSTY BRZOZOWSKIEGO o wydaniu decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę trzech budynków magazybowych, budynku zaplecza techniczno-socjalnego, osadnika ścieków z przyłączem...

Przejdź do wpisu

INFORMACJA STAROSTY BRZOZOWSKIEGO

 • 05 maja 2020

INFORMACJA STAROSTY BRZOZOWSKIEGO o wszczęsciu postępowania administracyjnego   zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komó...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE STAROSTY BRZOZOWSKIEGO

 • 26 lutego 2020

OBWIESZCZENIE STAROSTY BRZOZOWSKIEGO o wydaniu decyzji administracyjnej     zawiadamiam, że na wniosek Gminy Haczów, 36-213 Haczów 573, w dniu 2020-02-25 została wydana decyzja zatwierd...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE STAROSTY BRZOZOWSKIEGO

 • 07 lutego 2020

OBWIESZCZENIE STAROSTY BRZOZOWSKIEGO o wszczęsciu postępowania administracyjnego   zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i ud...

Przejdź do wpisu

PETYCJA OD INICJATYWY WSZYSCY WALCZYMY ZE SMOGIEM

 • 10 września 2018

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE STAROSTY BRZOZOWSKIEGO

 • 29 września 2017

OBWIESZCZENIE STAROSTY BRZOZOWSKIEGO o wydaniu decyzji administracyjnej zawiadamiam, że na wniosek Gminy Haczów, 36-213 Haczów 573, w dniu 2017-09-27 została wydana decyzja Nr 4/40/17 zatwierdza...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE STAROSTY BRZOZOWSKIEGO

 • 08 września 2017

OBWIESZCZENIE STAROSTY BRZOZOWSKIEGO o wydaniu decyzji administracyjnej zawiadamiam, że na wniosek Gminy Haczów, 36-213 Haczów 573, w dniu 2017-09-05 została wydana decyzja Nr 4/36/17 zatwierdza...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE STAROSTY BRZOZOWSKIEGO

 • 29 sierpnia 2017

OBWIESZCZENIE STAROSTY BRZOZOWSKIEGO o wydaniu decyzji administracyjnej zawiadamiam, że na wniosek Gminy Haczów, 36-213 Haczów 573, w dniu 2017-08-28 została wydana decyzja Nr 4/31/17 zatwierdza...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE

 • 09 stycznia 2017

OBWIESZCZENIE STAROSTY BRZOZOWSKIEGO o wydaniu decyzji administracyjnej zawiadamiam, że na wniosek Gminy Nozdrzec 36-245 Nozdrzec 224 w dniu 2017-01-04 została wydana decyzja Nr 6/1/17 zatwierdz...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE

 • 08 listopada 2016

OBWIESZCZENIE STAROSTY BRZOZOWSKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego   zawiadam, że w dniu 2016-11-02 na wniosek Gminy Nozdrzec 36-245 Nozdrzec 224 zostało wszczęte postępowanie admini...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE STAROSTY BRZOZOWSKIEGO

 • 17 września 2015

zawiadamiam, że na wniosek WIND ENERGIA Sp. z o.o. z/s 35-304 Rzeszów, al. Gen. Władysława Sikorskiego 106 w dniu 2015-09-15 została wydana decyzja Nr 6/52/15 znak: AB.6740.6.7.2015 zatwierdzająca pro...

Przejdź do wpisu

ZAWIADOMIENIE

 • 11 sierpnia 2015

zawiadamiam, że na wniosek WIND ENERGIA Sp. z o.o. z/s 35-304 Rzeszów, al. Gen. Władysława Sikorskiego 106 w dniu 2015-08-10 została wydana decyzja Nr 6/23/15 znak: AB.6740.6.27.2015 zatwierdzająca pr...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE STAROSTY BRZOZOWSKIEGO

 • 09 lipca 2015

zawiadamiam, że w dniu 2015-07-06 na wniosek WIND ENERGIA Sp. z o.o. z/s 35-304 Rzeszów, al. Gen. Władysława Sikorskiego 106 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projk...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE STAROSTY BRZOZOWSKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego

 • 05 marca 2015

zawiadamiam, że w dniu 9 stycznia 2015 r. na wniosek WIND ENERGIA Sp. z o.o. z/s 35-304 Rzeszów, Al. Gen. Władysława Sikorskiego 106, zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie zatwierdza...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE STAROSTY BRZOZOWSKIEGO o wydaniu decyzji administracynych

 • 20 lutego 2015

zawiadamiam, że na wniosek WIND ENERGIA Sp. z o.o. z/s 35-304 Rzeszów, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 106  została wydana decyzja Nr 6/21/15, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielające pozwolenia...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE STAROSTY BRZOZOWSKIEGO o wydaniu decyzji administracyjnych

 • 20 lutego 2015

w dniu 2015-02-16 została wydana decyzja Nr 6/20/15 znak: AB.6740.6.4.2015 zatwierdzające projekty budowlane i udzielająca pozwolenia na budowę dla inwestycji pod nazwą: "Budowa turbiny nt T9 Farmy wi...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE STAROSTY BRZOZOWSKIEGO o wydaniu decyzji administracyjnych

 • 17 lutego 2015

zawiadamiam, że na wniosek WIND ENERGIA Sp. z o.o. z/s 35-304 Rzeszów, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 106  zostały wydane w dniu 2015-02-11 decyzje Nr 6/13/15, Nr 6/14/15, Nr 6/15/15, Nr 6/16/15,  a...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE STAROSTY BRZOZOWSKIEGO o wydaniu decyzji administracyjnych

 • 10 lutego 2015

zawiadamiam, że na wniosek WIND ENERGIA Sp. z o.o. z/s 35-304 Rzeszów, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 106  zostały wydane decyzje Nr 6/11/15, Nr 6/12/15  zatwierdzające projekty budowlane i udzielają...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIA STAROSTY BRZOZOWSKIEGO

 • 09 lutego 2015

zawiadamiam, że na wniosek WIND ENERGIA Sp. z o.o. z/s 35-304 Rzeszów, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 106  zostały wydane decyzje Nr 6/9/15, Nr 6/7/15 i Nr 6/10/15 zatwierdzające projekty budowlane i...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE STAROSTY BRZOZOWSKIEGO o wydaniu decyzji administracyjnych

 • 28 stycznia 2015

zawiadamiam, że nawniosek WIND ENERGIA Sp. z o.o. z/s 35-304 Rzeszów. ul. Gen. Władysława Sikorskiego 106, zostały wydane w dniu 19 stycznia 2015 roku decyzje administracyjne ......

Przejdź do wpisu
Powrót