Menu Podmiotowe menu ikonka

Brak aktualnych treści.

Wydanie decyzji dla Zakładu Polsal Sp. z o.o.

 • 07 listopada 2022

Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  zawiadamia o wydaniu decyzji w której udzielono pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na poborze wód...

Przejdź do wpisu

Wydanie decyzji dla POLSKIEJ SPÓŁKI GAZOWNICTWA Sp.  z o.o. przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

 • 07 listopada 2022

Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji z dnia 2 listopada udzielającej POLSKIEJ SPÓŁCE GAZOWNICTWA Sp.  z...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie wszczęcie postępowania -TURZE POLE

 • 03 listopada 2022

OBWIESZCZENIE Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie zawiadamia strony postępowania o: o wszczęciu postępowania adminitracyjnego w sprawie udzielenia pozw...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego

 • 28 października 2022

OBWIESZCZENIE z dnia 27 października 2022 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE - rozpatrzenie wniosku POLIKAT S.A.

 • 05 października 2022

OBWIESZCZENIE Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie po rozpatrzeniu wniosku Polikat S.A. zawiadamia strony postępowania o zakończeniu postępowania adminis...

Przejdź do wpisu

Informacja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Dydnia

 • 20 września 2022

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Informuję o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Dydnia, 36-204 Dydnia 224 w zakresie przekroczenia projektowaną siecią kanalizacyjną tłoczną pot...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania "Przebudowa istniejącej sieci gazowej wraz z przyłączami w m. Blizne - etap II".

 • 09 września 2022

OBWIESZCZENIE Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie, zawiadamia strony postępowania o: I. Wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia P...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE - zakończenie postępowania POLSAL Sp. z o.o.

 • 09 września 2022

OBWIESZCZENIE Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie działając  zawiadamia strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzi...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie

 • 01 września 2022

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, działając na podstawie z art. 401 ustawy z dn...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu

 • 01 września 2022

Obwieszczenie Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.), w związk...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie - wydanie decyzji 363/2022 przez Wody polskie dla FPH POŁONINY Sp. z o.o.

 • 29 sierpnia 2022

OBWIESZCZENilE Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  zawiadamia stronv postępowania o wydaniu decyzji Nr 363/2022/ZUZ z dnia 25 sierpnia 2022 r. znak:...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla potrzeb Polsal Sp. z o.o.

 • 29 sierpnia 2022

OBWIESZCZENIE Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia p...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje o wydaniu decyzji Nr 355

 • 24 sierpnia 2022

OBWIESZCZENIE Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 355/2022/ZUZ z dnia 23 sierpnia 2022 r. w której zalegalizowano ur...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW WP w Przemyślu

 • 16 sierpnia 2022

OBWI ESZCZE NI E Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekstjedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.), w związku z ar...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie

 • 29 lipca 2022

OBWIESZCZENIE Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjneg...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Wody Polskie

 • 20 lipca 2022

OBWIESZCZENIE Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie działając zawiadamia strony postępowania I. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawi...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Brzozowskiego

 • 12 lipca 2022

OBWIESZCZENIE STAROSTY BRZOZOWSKIEGO Starosta Brzozowski zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Haczów w dniu 2022-07-07 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zez...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie - wydanie decyzji Wody Polskie

 • 11 lipca 2022

OBWIESZCZENIE Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie zawiadamia, że została wydana decyzja z dnia 30 czerwca 2022 r., udzielająca dla Generalnego Dyrektora Dróg Kr...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie - Wody Polskie

 • 07 lipca 2022

OBWIESZCZENIE  Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie,  zawiadamia  - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania oraz o zakończeniu zbierania materiału dowodowego przez PGW Wody Polskie

 • 01 lipca 2022

OBWIESZCZENIE  Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie   zawiadamia strony postępowania   1. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie legaliz...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Wody Polskie

 • 01 lipca 2022

OBWIESZCZENIE  Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie   zawiadamia strony postępowania  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie rozpatrzenia...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Wody Polskie

 • 01 lipca 2022

OBWIESZCZENIE  Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie   zawiadamia strony postępowania   o wydaniu decyzji udzielającej GMINIE BRZOZÓW pozwoleń wodnoprawn...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie - Wody Polskie

 • 01 lipca 2022

OBWIESZCZENIE Państwowe Gospodarstwo Woden Wody polskie informuje o wszczęciu postęowania administracyjnego w sprawie wniosku Powiatu Brzozowskiego o udzielenie pozowlenia wodnoprawnego na usługi w...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE - Wody Polskie

 • 13 czerwca 2022

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie wniosku Polikatu S.A. ul. Witosa 4, 35-200 Brzozów o udzielenie pozwolenia wodnoprawneg...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie

 • 07 czerwca 2022

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie ZAWIADAMIA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Generalnego Dyrek...

Przejdź do wpisu

RAPORT O STANIE POWIATU BRZOZOWSKIEGO W 2021 R.

 • 02 czerwca 2022

Obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu Brzozowskiego w 2021 r., w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Brzozowskiego. Zgodn...

Przejdź do wpisu

Decyzja w sprawie ograniczenia korzystania z nieruchomości

 • 26 maja 2022

Postanowienie w sprawie ograniczenia korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej na terenie jednostki ewidencyjnej Domaradz.

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

 • 11 maja 2022

Zawiadomienie Starosta Brzozowski zgodnie z art. 49 oraz art. 61 §1 i 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm. ) zawiadamia, że na wniosek pełnomo...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenia Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody polskie w Krośnie

 • 14 kwietnia 2022

OBWIESZCZENIA Dyrektor Zarządu zlewni Państwowego Gospodatsrwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie, zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Gminie...

Przejdź do wpisu

Przetarg ofertowy na sprzedaż motocykla HONDA CBF250

 • 04 kwietnia 2022

OGŁOSZENIE O PRZETARGU                      Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie ul. Parkowa 20, 36-200 Brzozów ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż motocykla HONDA CBF 250 stanowiącego własność...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania

 • 11 marca 2022

Na podstawie art.114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z  2021 r. poz. 1899 ze zm./ S T A R O S T A   B R Z O...

Przejdź do wpisu

Oświadczenie o kontroli zarządczej za rok 2021

 • 08 marca 2022

 Oświadczenie o kontroli zarządczej

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie

 • 08 marca 2022

OBWIESZCZENIE Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie   zawiadamia strony postępowania, że wniosek Polikat S.A. ul. Witosa 4, 36-200 Brzozów w sprawie...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie

 • 08 marca 2022

OBWIESZCZENIE Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie   zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia ...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Dyrektora Zlewni w Krośnie

 • 15 lutego 2022

Obwieszczenie Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody polskie zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji z dnia 7 lutego 2022 udzielającej Gminie Jasienica Ros...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE

 • 04 stycznia 2022

OBWIESZCZENIE  Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie   zawiadamia strony postępowania   1. o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE

 • 03 grudnia 2021

OBWIESZCZENIE  Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie   zawiadamia strony postępowania   o wydaniu decyzji Nr 611/2021/ZUZ z dnia 1 grudnia...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie

 • 29 listopada 2021

OBWIESZCZENIE  Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie   zawiadamia  o wydaniu decyzji z dnia 22 listopada 2021 udzielającej pozwolenia wod...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE

 • 03 listopada 2021

OBWIESZCZENIE  Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie   zawiadamia  o wydaniu decyzji z dnia 29 października 2021 udzielającej Powiatowi B...

Przejdź do wpisu

ZAWIADOMIENIE

 • 02 listopada 2021

OBWIESZCZENIE  Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie   zawiadamia strony postępowania   1. o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie

 • 22 października 2021

OBWIESZCZENIE  Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie   zawiadamia  o wszczęciu i zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ust...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie

 • 22 października 2021

OBWIESZCZENIE  Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie   zawiadamia  o wydaniu postępowania z dnia 21 października 2021, podejmującego zawi...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie

 • 21 września 2021

OBWIESZCZENIE  Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  zawiadamia  o wydaniu decyzji z dnia 8 września 2021 r., ustalającej linię brzegu...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie

 • 21 września 2021

OBWIESZCZENIE  Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie   zawiadamia  o wydaniu postępowania z dnia 9 września 2021, zawieszającego z urzęd...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie

 • 13 września 2021

OBWIESZCZENIE    Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie    zawiadamia    o wydaniu decyzji z dnia 8 września 2021 r., usta...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie

 • 13 września 2021

OBWIESZCZENIE    Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie    zawiadamia    o wydaniu postępowania z dnia 9 września 2021, za...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE

 • 19 sierpnia 2021

OBWIESZCZENIE  Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie  zawiadamia strony postępowania   o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielen...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE DREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W KROŚNIE

 • 05 lipca 2021

OBWIESZCZENIA  Dyrektor Zarządu ZLewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia strony postępowania   o wydaiu decyzji Nr 348/2021/ZUZ oraz 345/2021/ZUZ odmawiające...

Przejdź do wpisu

RAPORT O STANIE POWIATU BRZOZOWSKIEGO W 2020 R.

 • 08 czerwca 2021

RAPORT O STANIE POWIATU BRZOZOWSKIEGO W 2020 R. Obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu Brzozowskiego w 2020 r., w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rad...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE

 • 04 maja 2021

Dyrektor Zarządu ZLewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia strony postępowania   w sprawie udzielnia Powiatowi Brzozowskiemu pozwoleń wodnoprawnnych na l...

Przejdź do wpisu
Powrót