Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie wniesienia odwołania od decyzji

OBWIESZCZENIE Informuję1. W dniu 11 września 2023 r. do tut. Organu wniesiono odwołanie od decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu PGW WP z dnia 31 sierpnia 2023 r.a. odmawiającej udzielenia dla...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Górki

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia granic nieruchomości w związku z opracowaniem mapy do celów prawnych „mapy z projektem służebności gruntowej" dla działki 1533 położonej w Górkachzawiadamiam o...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Wydrna

ZAWIADOMIENIE o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych oraz o czynnościach ustalenia granic nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Wydrna gmina Dydnia, oznaczonej woperacie ewidencji g...

Przejdź do wpisu

Wydanie decyzji dla PGE Dystrybucja S.A.

OBWIESZCZE NIE 1. Dyrektor Zarządu Zlewni w Przemyślu PGW WP w dniu 31 sierpnia 2023 r. wydał decyzję:a. odmawiającą udzielenia dla PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, pozwolenia ...

Przejdź do wpisu

Wydanie decyzji udzielającej DINO POLSKA S.A. pozwolenia wodnoprawnego

OBWIESZCZENIE Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji z dnia 31 sierpnia 2023 r. znak: RZ.ZUZ.l.4210.140.2023...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż piaskarko – solarki

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie, ul. Parkowa 20, 36-200 Brzozów ogłasza II przetarg ofertowy na sprzedaż piaskarko – solarki stanowiącej własność Zarządu Dróg Powiatowych...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Obwieszczenieo wszczęciu postępowania administracyjnego Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, działając na podstawie z art. 401 ustawy z dnia 2...

Przejdź do wpisu

Komunikat dotyczący fundacji i stowarzyszeń

Starosta Brzozowski przypomina, że dnia 13 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu, które dotyczą również fu...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie - Wody Polskie - wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia firmie VOICE - NET S.A.

OBWIESZCZENIE Dyrektor Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie zawiadamia o: I. wszczęciu p ostępowania administracyjnego w sprawie udzielenia VOICE - NET S.A., ul. Migdałowa 86, 35-232 Rzeszów, p...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE - Wody Polskie - "Niebocki Potok"

OBWIESZCZENIEDyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskiezawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji z dnia z 27 kwietnia 2023 r.  udzielającej pozwoleń wodnopr...

Przejdź do wpisu

Konkurs na stanowisko dyrektora SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W BRZOZOWIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE ZARZĄD POWIATU W BRZOZOWIE ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO IM. BŁ. KS.BRONISŁAWA MARKIEWICZA 36-200 Brzozów, ul. Tysiącleci...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

 • 01 września 2023

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Województwu Podkarpackiemu - Podkarpackie...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

 • 29 sierpnia 2023

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Województwu Podkarpackiemu - Podkarpackie...

Przejdź do wpisu

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych - Brzozów

 • 17 sierpnia 2023

Informacjao wszczęciu postępowania administracyjnego Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, działając na podstawie z art. 400 ust. 7 ustawy z dn...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 9 sierpnia 2023 r. - Wody Polskie

 • 17 sierpnia 2023

OBWIESZCZENIEDyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji z dnia 9 sierpnia 2023 r. znak: RZ.ZUZ.l.4210.122.2023.A...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Przemyślu w sprawie wszczęcia postępowania na wniosek PGE dystrybucja S.A.

 • 08 sierpnia 2023

OBWIESZCZENIE Informuję1. W dniu 8 lutego 2023 r. zostało wszczęte na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodno...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż piaskarko – solarki 

 • 08 sierpnia 2023

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowieul. Parkowa 20, 36-200 Brzozów ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż piaskarko – solarki  stanowiącej własność Zarządu Dróg Powiatowych w Brzozowie

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż ciągnika rolniczego z osprzętem koparko-ładowarkowym

 • 08 sierpnia 2023

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowieul. Parkowa 20, 36-200 Brzozów ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż ciągnika rolniczego z osprzętem koparko – ładowarkowym stanowiącego własność Zarządu Dróg Pow...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenie pozwolenia

 • 02 sierpnia 2023

OBWIESZCZENIEDyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie,zawiadamia strony postępowania o: I. Wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwole...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie o wydaniu decyzji Nr 253/2023

 • 26 czerwca 2023

OBWIESZCZENIEDyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 253/2023/ZUZ z dnia 21 czerwca 2023 r. znak: RZ.ZUZ.1.4210.139.2023.PW, w...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  o wydaniu decyzji Nr 231/2023/ZUZ z dnia 7 czerwca 2023 r.

 • 13 czerwca 2023

OBWIESZCZENIE Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 231/2023/ZUZ z dnia 7 czerwca 2023 r. znak: RZ.ZUZ.l.4210.168.2023.PW, w...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE - wszczęcie postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Polskie Spółce Gazownictwa

 • 23 maja 2023

OBWIESZCZENIEDyrektor Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Krośniezawiadamia o: I. wszczę ciu post ęp owania administracyjnego w sprawie udzielenia Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie Zak...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE - Wody Polskie - wszczęcie postępowania

 • 05 maja 2023

OBWIESZCZENIEDyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie,zawiadamiam o: I. Wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Voice Net ul. Migdałowa 86...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE - Wody Polskie - wydanie decyzji Przysietnica

 • 05 maja 2023

OBWIESZCZENIEDyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskiezawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji z dnia  27 kwietnia 2023 r. udzielającej pozwolenia wodnop...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Wody Polskie - obręb Przysietnica

 • 06 kwietnia 2023

OBWIESZCZENIE Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie, zawiadamia strony postępowania o: I. wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Pol...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Wody Polskie - obręb Grabownica Starzeńska

 • 06 kwietnia 2023

OBWIESZCZENIE Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie, zawiadamia strony postępowania o: I. wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Pol...

Przejdź do wpisu

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

 • 31 marca 2023

Informacjao wszczęciu postępowania administracyjnego Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, działając informuje że zostało wszczęte na wniosek p...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji

 • 10 marca 2023

OBWIESZCZENIE Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskiezawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji z dnia 7 marca 2023 r. znak: RZ.ZUZ.1.4210.34.2023.AKo d...

Przejdź do wpisu

Raport o stanie kontroli zarządczej

 • 10 marca 2023

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługę wodną w związku z inwestycją pn. ,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2054r Brzozów - Turze Pole

 • 24 lutego 2023

OBWIESZCZENIE Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  zawiadamia strony postępowania - o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie o udzielen...

Przejdź do wpisu

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

 • 21 lutego 2023

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informuje że zostało wszczęte na wniosek postępow...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wody Polskie - Golcowa

 • 06 lutego 2023

OBWIESZCZENIE Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody polskie w Krośnie,  zawiadamiam o: I. Wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Gminie Domaradz, 36...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE z dnia 19 stycznia 2023 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

 • 26 stycznia 2023

OBWIESZCZENIE z dnia 19 stycznia 2023 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 21/2023/ZUZ z dnia 19 stycznia 2023 r.,...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Wód Polskich w Krośnie o wszczęciu postępowania administracyjnego - BLIZNE

 • 18 stycznia 2023

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,  informuje, że zostało wszczęte postępowanie...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego - Turze Pole

 • 30 grudnia 2022

OBWIESZCZENIE Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  zawiadamia strony postępowania - o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie o udzielen...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie wydania decyzji z dnia 21 grudnia 2022 roku

 • 27 grudnia 2022

OBWIESZCZENIE Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji z dnia 21 grudnia 2022 r. pozwoleń wodnoprawnych w...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie - Grabownica Starzeńska

 • 20 grudnia 2022

OBWIESZCZENIE Dyrektor Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie zawiadamia I. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na: wykonanie urządzenia wo...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu o wydaniu decyzji dla Gminy Dydnia

 • 14 grudnia 2022

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu PGW WP o wydaniu decyzji udzielającej dla Gminy Dydnia pozwolenia wodnoprawnego 

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie o zakończeniu postępowania administracyjnego

 • 28 listopada 2022

OBWIESZCZENIE Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie zawiadamia strony postępowania o: zakończeniu postępowania administracyjnego w srpawie udzielenia poz...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE WODY POLSKIE - wniosek Gminy Dydnia

 • 21 listopada 2022

OBWIESZCZENIE Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Informuję 1.W dniu 15.11.2022 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wniosku Gminy Dydnia, 36-204 Dydnia 224 reprezentowa...

Przejdź do wpisu

Wydanie decyzji dla Zakładu Polsal Sp. z o.o.

 • 07 listopada 2022

Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  zawiadamia o wydaniu decyzji w której udzielono pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na poborze wód...

Przejdź do wpisu

Wydanie decyzji dla POLSKIEJ SPÓŁKI GAZOWNICTWA Sp.  z o.o. przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

 • 07 listopada 2022

Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji z dnia 2 listopada udzielającej POLSKIEJ SPÓŁCE GAZOWNICTWA Sp.  z...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie wszczęcie postępowania -TURZE POLE

 • 03 listopada 2022

OBWIESZCZENIE Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie zawiadamia strony postępowania o: o wszczęciu postępowania adminitracyjnego w sprawie udzielenia pozw...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego

 • 28 października 2022

OBWIESZCZENIE z dnia 27 października 2022 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE - rozpatrzenie wniosku POLIKAT S.A.

 • 05 października 2022

OBWIESZCZENIE Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie po rozpatrzeniu wniosku Polikat S.A. zawiadamia strony postępowania o zakończeniu postępowania adminis...

Przejdź do wpisu

Informacja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Dydnia

 • 20 września 2022

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Informuję o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Dydnia, 36-204 Dydnia 224 w zakresie przekroczenia projektowaną siecią kanalizacyjną tłoczną pot...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania "Przebudowa istniejącej sieci gazowej wraz z przyłączami w m. Blizne - etap II".

 • 09 września 2022

OBWIESZCZENIE Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie, zawiadamia strony postępowania o: I. Wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia P...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE - zakończenie postępowania POLSAL Sp. z o.o.

 • 09 września 2022

OBWIESZCZENIE Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie działając  zawiadamia strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzi...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie

 • 01 września 2022

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, działając na podstawie z art. 401 ustawy z dn...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu

 • 01 września 2022

Obwieszczenie Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.), w związk...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie - wydanie decyzji 363/2022 przez Wody polskie dla FPH POŁONINY Sp. z o.o.

 • 29 sierpnia 2022

OBWIESZCZENilE Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  zawiadamia stronv postępowania o wydaniu decyzji Nr 363/2022/ZUZ z dnia 25 sierpnia 2022 r. znak:...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla potrzeb Polsal Sp. z o.o.

 • 29 sierpnia 2022

OBWIESZCZENIE Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia p...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje o wydaniu decyzji Nr 355

 • 24 sierpnia 2022

OBWIESZCZENIE Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 355/2022/ZUZ z dnia 23 sierpnia 2022 r. w której zalegalizowano ur...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW WP w Przemyślu

 • 16 sierpnia 2022

OBWI ESZCZE NI E Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekstjedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.), w związku z ar...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie

 • 29 lipca 2022

OBWIESZCZENIE Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjneg...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Wody Polskie

 • 20 lipca 2022

OBWIESZCZENIE Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie działając zawiadamia strony postępowania I. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawi...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Brzozowskiego

 • 12 lipca 2022

OBWIESZCZENIE STAROSTY BRZOZOWSKIEGO Starosta Brzozowski zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Haczów w dniu 2022-07-07 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zez...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie - wydanie decyzji Wody Polskie

 • 11 lipca 2022

OBWIESZCZENIE Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie zawiadamia, że została wydana decyzja z dnia 30 czerwca 2022 r., udzielająca dla Generalnego Dyrektora Dróg Kr...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie - Wody Polskie

 • 07 lipca 2022

OBWIESZCZENIE  Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie,  zawiadamia  - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania oraz o zakończeniu zbierania materiału dowodowego przez PGW Wody Polskie

 • 01 lipca 2022

OBWIESZCZENIE  Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie   zawiadamia strony postępowania   1. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie legaliz...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Wody Polskie

 • 01 lipca 2022

OBWIESZCZENIE  Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie   zawiadamia strony postępowania  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie rozpatrzenia...

Przejdź do wpisu
Powrót