Menu Podmiotowe menu ikonka

OBWIESZCZENIE Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie o zakończeniu postępowania administracyjnego

OBWIESZCZENIE Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie zawiadamia strony postępowania o: zakończeniu postępowania administracyjnego w srpawie udzielenia poz...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE WODY POLSKIE - wniosek Gminy Dydnia

OBWIESZCZENIE Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Informuję 1.W dniu 15.11.2022 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wniosku Gminy Dydnia, 36-204 Dydnia 224 reprezentowa...

Przejdź do wpisu

Wydanie decyzji dla Zakładu Polsal Sp. z o.o.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  zawiadamia o wydaniu decyzji w której udzielono pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na poborze wód...

Przejdź do wpisu

Wydanie decyzji dla POLSKIEJ SPÓŁKI GAZOWNICTWA Sp.  z o.o. przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji z dnia 2 listopada udzielającej POLSKIEJ SPÓŁCE GAZOWNICTWA Sp.  z...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie wszczęcie postępowania -TURZE POLE

OBWIESZCZENIE Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie zawiadamia strony postępowania o: o wszczęciu postępowania adminitracyjnego w sprawie udzielenia pozw...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego

OBWIESZCZENIE z dnia 27 października 2022 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie

OBWIESZCZENIE Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjneg...

Przejdź do wpisu

RAPORT O STANIE POWIATU BRZOZOWSKIEGO W 2021 R.

Obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu Brzozowskiego w 2021 r., w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Brzozowskiego. Zgodn...

Przejdź do wpisu

Oświadczenie o kontroli zarządczej za rok 2021

 Oświadczenie o kontroli zarządczej

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE  Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie   zawiadamia strony postępowania   1. o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE  Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie   zawiadamia strony postępowania   o wydaniu decyzji Nr 611/2021/ZUZ z dnia 1 grudnia...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie

OBWIESZCZENIE    Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie     zawiadamia    o wydaniu decyzji z dnia 22 listopada 2021 udzielającej po...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE    Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie     zawiadamia    o wydaniu decyzji z dnia 29 października 2021 udzielającej...

Przejdź do wpisu

ZAWIADOMIENIE

OBWIESZCZENIE    Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie     zawiadamia strony postępowania   1. o wszczęciu postępowania administrac...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie

OBWIESZCZENIE    Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie     zawiadamia    o wszczęciu i zakończeniu postępowania administracyjnego w...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie

OBWIESZCZENIE    Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie     zawiadamia    o wydaniu postępowania z dnia 21 października 2021, podejm...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie

OBWIESZCZENIE    Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie    zawiadamia    o wydaniu decyzji z dnia 8 września 2021 r., ustalającej...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie

OBWIESZCZENIE    Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie     zawiadamia    o wydaniu postępowania z dnia 9 września 2021, zawieszaj...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE DREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W KROŚNIE

OBWIESZCZENIA  Dyrektor Zarządu ZLewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia strony postępowania   o wydaiu decyzji Nr 348/2021/ZUZ oraz 345/2021/ZUZ od...

Przejdź do wpisu

RAPORT O STANIE POWIATU BRZOZOWSKIEGO W 2020 R.

RAPORT O STANIE POWIATU BRZOZOWSKIEGO W 2020 R.   Obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu Brzozowskiego w 2020 r., w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchw...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE - rozpatrzenie wniosku POLIKAT S.A.

 • 05 października 2022

OBWIESZCZENIE Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie po rozpatrzeniu wniosku Polikat S.A. zawiadamia strony postępowania o zakończeniu postępowania adminis...

Przejdź do wpisu

Informacja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Dydnia

 • 20 września 2022

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Informuję o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Dydnia, 36-204 Dydnia 224 w zakresie przekroczenia projektowaną siecią kanalizacyjną tłoczną pot...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania "Przebudowa istniejącej sieci gazowej wraz z przyłączami w m. Blizne - etap II".

 • 09 września 2022

OBWIESZCZENIE Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie, zawiadamia strony postępowania o: I. Wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia P...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE - zakończenie postępowania POLSAL Sp. z o.o.

 • 09 września 2022

OBWIESZCZENIE Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie działając  zawiadamia strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzi...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie

 • 01 września 2022

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, działając na podstawie z art. 401 ustawy z dn...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu

 • 01 września 2022

Obwieszczenie Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.), w związk...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie - wydanie decyzji 363/2022 przez Wody polskie dla FPH POŁONINY Sp. z o.o.

 • 29 sierpnia 2022

OBWIESZCZENilE Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  zawiadamia stronv postępowania o wydaniu decyzji Nr 363/2022/ZUZ z dnia 25 sierpnia 2022 r. znak:...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla potrzeb Polsal Sp. z o.o.

 • 29 sierpnia 2022

OBWIESZCZENIE Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia p...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje o wydaniu decyzji Nr 355

 • 24 sierpnia 2022

OBWIESZCZENIE Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 355/2022/ZUZ z dnia 23 sierpnia 2022 r. w której zalegalizowano ur...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW WP w Przemyślu

 • 16 sierpnia 2022

OBWI ESZCZE NI E Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekstjedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.), w związku z ar...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Wody Polskie

 • 20 lipca 2022

OBWIESZCZENIE Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie działając zawiadamia strony postępowania I. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawi...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Brzozowskiego

 • 12 lipca 2022

OBWIESZCZENIE STAROSTY BRZOZOWSKIEGO Starosta Brzozowski zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Haczów w dniu 2022-07-07 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zez...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie - wydanie decyzji Wody Polskie

 • 11 lipca 2022

OBWIESZCZENIE Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie zawiadamia, że została wydana decyzja z dnia 30 czerwca 2022 r., udzielająca dla Generalnego Dyrektora Dróg Kr...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie - Wody Polskie

 • 07 lipca 2022

OBWIESZCZENIE  Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie,  zawiadamia  - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania oraz o zakończeniu zbierania materiału dowodowego przez PGW Wody Polskie

 • 01 lipca 2022

OBWIESZCZENIE  Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie   zawiadamia strony postępowania   1. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie legaliz...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Wody Polskie

 • 01 lipca 2022

OBWIESZCZENIE  Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie   zawiadamia strony postępowania  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie rozpatrzenia...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Wody Polskie

 • 01 lipca 2022

OBWIESZCZENIE  Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie   zawiadamia strony postępowania   o wydaniu decyzji udzielającej GMINIE BRZOZÓW pozwoleń wodnoprawn...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie - Wody Polskie

 • 01 lipca 2022

OBWIESZCZENIE Państwowe Gospodarstwo Woden Wody polskie informuje o wszczęciu postęowania administracyjnego w sprawie wniosku Powiatu Brzozowskiego o udzielenie pozowlenia wodnoprawnego na usługi w...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE - Wody Polskie

 • 13 czerwca 2022

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie wniosku Polikatu S.A. ul. Witosa 4, 35-200 Brzozów o udzielenie pozwolenia wodnoprawneg...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie

 • 07 czerwca 2022

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie ZAWIADAMIA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Generalnego Dyrek...

Przejdź do wpisu

Decyzja w sprawie ograniczenia korzystania z nieruchomości

 • 26 maja 2022

Postanowienie w sprawie ograniczenia korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej na terenie jednostki ewidencyjnej Domaradz.

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

 • 11 maja 2022

Zawiadomienie Starosta Brzozowski zgodnie z art. 49 oraz art. 61 §1 i 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm. ) zawiadamia, że na wniosek pełnomo...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenia Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody polskie w Krośnie

 • 14 kwietnia 2022

OBWIESZCZENIA Dyrektor Zarządu zlewni Państwowego Gospodatsrwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie, zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Gminie...

Przejdź do wpisu

Przetarg ofertowy na sprzedaż motocykla HONDA CBF250

 • 04 kwietnia 2022

OGŁOSZENIE O PRZETARGU                      Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie ul. Parkowa 20, 36-200 Brzozów ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż motocykla HONDA CBF 250 stanowiącego własność...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania

 • 11 marca 2022

Na podstawie art.114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z  2021 r. poz. 1899 ze zm./ S T A R O S T A   B R Z O...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie

 • 08 marca 2022

OBWIESZCZENIE Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie   zawiadamia strony postępowania, że wniosek Polikat S.A. ul. Witosa 4, 36-200 Brzozów w sprawie...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie

 • 08 marca 2022

OBWIESZCZENIE Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie   zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia ...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Dyrektora Zlewni w Krośnie

 • 15 lutego 2022

Obwieszczenie Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody polskie zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji z dnia 7 lutego 2022 udzielającej Gminie Jasienica Ros...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie

 • 13 września 2021

OBWIESZCZENIE    Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie    zawiadamia    o wydaniu decyzji z dnia 8 września 2021 r., usta...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie

 • 13 września 2021

OBWIESZCZENIE    Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie    zawiadamia    o wydaniu postępowania z dnia 9 września 2021, za...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE

 • 19 sierpnia 2021

OBWIESZCZENIE  Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie  zawiadamia strony postępowania   o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielen...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE

 • 04 maja 2021

Dyrektor Zarządu ZLewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia strony postępowania   w sprawie udzielnia Powiatowi Brzozowskiemu pozwoleń wodnoprawnnych na l...

Przejdź do wpisu

RAPORT O STANIE POWIATU BRZOZOWSKIEGO W 2019 R.

 • 02 lipca 2020

RAPORT O STANIE POWIATU BRZOZOWSKIEGO W 2019 R.   Obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu Brzozowskiego w 2019 r., w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchw...

Przejdź do wpisu

Rozporządzenia Wojewody Podkarpackiego

 • 06 września 2019

ROZPRZĄDZENIA WOJEWODY PODKARPACKIEGO w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów: rzeszowskiego, strzyżowskiego i brzozowskiego  

Przejdź do wpisu

Raport o stanie Powiatu Brzozowskiego w 2018 r.

 • 30 maja 2019

Raport o stanie Powiatu Brzozowskiego w 2018 r.   Zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarząd...

Przejdź do wpisu

LISTY JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

 • 20 grudnia 2018

OGŁOSZENIE O PRZYGOTOWANIU LISTY JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

Przejdź do wpisu

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 • 26 października 2016

Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce ogłasza nabór uczestników do zajęć reintegracji społecznej i zawodowej w ramach projektu „Aktywni na rynku pracy” Nr Wniosku: WND-RPPK.08.01.00-...

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 • 20 października 2016

Zarząd Powiatu w Brzozowie ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu brzozowskiego w roku 2017...

Przejdź do wpisu

INFORMACJA

 • 08 września 2016

Informacja o wyborze Partnera do wspólnej realizacji projektu Informacja o wyborze Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu

 • 02 sierpnia 2016

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu                Zarząd Powiatu w Brzozowie w oparciu o :  Ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji program...

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu
              
Zarząd Powiatu w Brzozowie w oparciu o : 
Ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 217, z późn. zm.) oraz Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014 - 2020
ogłasza
otwarty nabór partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Celem projektu jest wsparcie działalności w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej, w szczególności prowadzonej przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej, w tym rozwój i upowszechnianie zatrudnienia wspieranego.

Partnerstwo oznacza wspólną realizację projektu przez Beneficjenta i podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe na warunkach określonych w umowie o partnerstwie. Partner jest zaangażowany w realizację projektu, co oznacza, że uczestniczy również w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu i zarządzaniu projektem. 

Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:
1. Charakterystykę podmiotu
2. Informacje na temat deklarowanego wkładu partnera w realizację partnerstwa (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, a także potencjał społeczny) adekwatne do celów projektu.
3.   Informację na temat doświadczenia partnera w realizacji projektów w obszarze, w którym udzielone będzie wsparcie oraz w działalności na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie projekt.
4.   Zaprezentowanie kompleksowej koncepcji realizacji projektu.
5.   Opis zaangażowania partnera w kwestii przygotowania wniosku o dofinansowanie i zarządzania projektem.
6. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa.
 
Potencjalni partnerzy powinni przygotować ofertę zgodnie z obowiązującymi zasadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 i obowiązującymi w tym obszarze przepisami prawa oraz z uwzględnieniem dokumentów i wytycznych.

Wraz z ofertą należy przedłożyć:
1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących. 
2. Aktualny statut podmiotu. 
3. Pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno – prawnych : Urzędu Skarbowego bądź zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i inne wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
4. Wykaz projektów o podobnym charakterze, w których potencjalny partner uczestniczył lub realizował samodzielnie w ciągu ostatnich 3 lat.
5. Inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty.
6. Wyrażenie zgody na upublicznienie informacji o wyborze instytucji do pełnienia funkcji Partnera.
 
Przy wyborze partnera oceniana będzie w szczególności:
1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa. 
2. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa
3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze oraz w działalności na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie projekt.
4. Współpraca z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu. 
 
Termin składania ofert: do dnia 24.08..2016 r. do godz.15:30. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie  z dopiskiem: „Nabór partnerów do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Brzozowie lub wysłać na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów.
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres do dnia 24.08.2016 roku do godziny 15:30.
 
Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
 
Wynik przeprowadzanego naboru zostanie podany do publicznej wiadomości w formie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzozowie oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzozowie przy ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów.

Przejdź do wpisu

WEZWANIE DO ODBIORU RZECZY ZNALEZIONEJ

 • 05 kwietnia 2016

Na podstawie art.15 ust.3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 2015 r. poz. 397) z uwagi na brak możłiwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania do dobioru rzeczy lub oso...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu

 • 21 grudnia 2015

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu                Zarząd Powiatu w Brzozowie w oparciu o : Ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów...

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu
              

Zarząd Powiatu w Brzozowie w oparciu o : 
Ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.), 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014 – 2020 z dnia 31.03.2015 r. oraz SZOOP

ogłasza

otwarty nabór partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Celem projektu jest wsparcie działalności w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej, w szczególności prowadzonej przez Centrum Integracji Społecznej, w tym rozwój i upowszechnianie zatrudnienia wspieranego.
 
Cel i zasady współpracy:
Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie i realizacja projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Zakres zadań dla Partnera: 
- przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o uzgodnioną z Liderem koncepcję realizacji projektu
- realizacja przewidzianych w ramach projektu działań
- obsługa logistyczno – organizacyjna projektu

Zakres zadań Lidera :
- przygotowanie koncepcji projektu do realizacji
- przeprowadzenie działań rekrutacyjnych do projektu
- przeprowadzenie działań promocyjnych w ramach projektu
- zapewnienie wkładu własnego dla projektu zgodnie z wytycznymi do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020
- zarządzanie projektem
- finansowe i rzeczowe rozliczenie projektu

Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:
1. Charakterystykę podmiotu
2. Informacje na temat deklarowanego wkładu partnera w realizację partnerstwa (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, a także potencjał społeczny) adekwatne do celów projektu.
3.   Informację na temat doświadczenia partnera w realizacji projektów w obszarze, w którym udzielone będzie wsparcie oraz w działalności na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie projekt.
4.   Zaprezentowanie kompleksowej koncepcji realizacji projektu.
5.   Opis zaangażowania partnera w kwestii przygotowania wniosku o dofinansowanie i zarządzania projektem.
6. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa.

Potencjalni partnerzy powinni przygotować ofertę zgodnie z obowiązującymi zasadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 i obowiązującymi w tym obszarze przepisami prawa oraz z uwzględnieniem dokumentów i wytycznych.

Wraz z ofertą należy przedłożyć:
1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących. 
2. Aktualny statut podmiotu. 
3. Pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno – prawnych : Urzędu Skarbowego bądź zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i inne wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
4. Wykaz projektów o podobnym charakterze, w których potencjalny partner uczestniczył lub realizował samodzielnie w ciągu ostatnich 3 lat.
5. Inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty.
6. Wyrażenie zgody na upublicznienie informacji o wyborze instytucji do pełnienia funkcji Partnera.
 
Przy wyborze partnera oceniana będzie w szczególności:
1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa. 
2. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa
3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze oraz w działalności na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie projekt.
4. Współpraca z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu. 

Termin składania ofert: do dnia 11.01.2016 r. do godz.15:30. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie  z dopiskiem: „Nabór partnerów do realizacji projektu ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Brzozowie lub wysłać na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów.
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres do dnia 11.01.2016 roku do godziny 15:30.
 
Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
 
Wynik przeprowadzanego naboru zostanie podany do publicznej wiadomości w formie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzozowieoraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzozowie przy ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów.

Do pobrania:
OGŁOSZENIE 

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE

 • 03 października 2016

Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Brzozowie przy ul. Sienkiewicza 2   Opracowanie projektu technicznego modern...

Przejdź do wpisu

Konkurs ofert

 • 01 grudnia 2015

UCHWAŁA Nr 72/2015 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 26 października 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawn...

Przejdź do wpisu

Sprzedaż samochodu osobowego marki PEUGEOT 407 wersja Premium 407

 • 25 sierpnia 2015

Przetarg odbędzie się w dniu 9 września 2015 r. o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzozowie ul. Armii Krajowej 1 (pok. nr 13 III piętro)

Przejdź do wpisu

KARTY PARKINGOWE

 • 01 lipca 2014

W związku ze zmianą ustawy Prawo o ruchu drogowym informuję, że od dnia 1 lipca 2014r. karty parkingowe: - dla osób niepełnosprawnych, - dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub e...

Przejdź do wpisu

ZAWIADOMIENIE

 • 06 września 2019

ZAWIADOMIENIE zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz. 1749) z późń. zm.) zwołuję zebranie uczes...

Przejdź do wpisu

Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r. - mozliwość wyrażenia opinii

 • 06 września 2019

Przejdź do wpisu

Przetarg ustny - Samochód FIAT DUCATO

 • 20 grudnia 2018

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza 36-200 Brzozów, ul. Ks. J.Bielawskiego 18 Ogłasza przetarg ustny na sprzedaż: Samochodu Fiat D...

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny
Im. Ks. B. Markiewicza
36-200 Brzozów, ul. Ks. J.Bielawskiego 18

Ogłasza przetarg ustny na sprzedaż:
Samochodu Fiat DUCATO, rok prod. 1999, przebieg: 350532 km.


Cena wywoławcza: 2.000,00 zł.
Minimalna kwota postąpienia: 50,00 zł
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 07.12.2012r. o godz.09.00 w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym im. Ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, budynek administracji - pok. Nr 1.

1.    Do przetargu dopuszczeni będą oferenci, którzy w momencie otwarcia przetargu ustnego przedstawią dokument identyfikujący uczestnika przetargu, a jeżeli w imieniu uczestnika w przetargu będzie występował pełnomocnik lub reprezentant także dokument pełnomocnictwa lub stosowny dokument świadczący o zdolności do reprezentowania osoby prawnej. Oryginały ww. dokumentów powinny być okazane Komisji Przetargowej w dniu przetargu.


2.    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej cenę wywoławczą.

3.    Wyłoniony w drodze przetargu nabywca samochodu jest zobowiązany w terminie 3 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu dokonać wpłaty ceny ustalonej w przetargu na konto Szpitala w Brzozowie: Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Brzozowie nr konta: 2886 4211 1320 1193 1258 3900 01.

4.    Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po podpisaniu umowy i wpłacie ustalonej ceny.

5.    Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik powinien zapoznać się ze stanem technicznym pojazdu. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte pojazdu.

6.    Pojazd można obejrzeć i zapoznać się z jego stanem technicznym po uprzednim ustaleniu terminu oględzin z pracownikiem Sekcji Gospodarczej - pok. Nr 2,  nr tel. 13 43 09 588, w godzinach 08.00-14.30.

7.    Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

8.    W sprawach formalno-prawnych należy kontaktować się: mgr Danuta Niewiadomska tel. 13 43 09 587
 

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE o PRZETARGU

 • 20 grudnia 2018

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza 36-200 Brzozów, ul. Ks. J.Bielawskiego 18 Ogłasza przetarg ustny na sprzedaż: Samochodu Fiat...

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny
Im. Ks. B. Markiewicza
36-200 Brzozów, ul. Ks. J.Bielawskiego 18


Ogłasza przetarg ustny na sprzedaż:
Samochodu Fiat DUCATO, rok prod. 1999, przebieg: 350532 km.

Cena wywoławcza: 3.000,00 zł.
Minimalna kwota postąpienia: 50,00 zł

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym im. Ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, budynek administracji - pok. Nr 1.


1.    Do przetargu dopuszczeni będą oferenci, którzy w momencie otwarcia przetargu ustnego przedstawią dokument identyfikujący uczestnika przetargu, a jeżeli w imieniu uczestnika w przetargu będzie występował pełnomocnik lub reprezentant także dokument pełnomocnictwa lub stosowny dokument świadczący o zdolności do reprezentowania osoby prawnej. Oryginały ww. dokumentów powinny być okazane Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

2.    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej cenę wywoławczą.

3.    Wyłoniony w drodze przetargu nabywca samochodu jest zobowiązany w terminie 3 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu dokonać wpłaty ceny ustalonej w przetargu na konto Szpitala w Brzozowie: Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Brzozowie nr konta: 2886 4211 1320 1193 1258 3900 01.

4.    Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po podpisaniu umowy i wpłacie ustalonej ceny.

5.    Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik powinien zapoznać się ze stanem technicznym pojazdu. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte pojazdu.

6.    Pojazd można obejrzeć i zapoznać się z jego stanem technicznym po uprzednim ustaleniu terminu oględzin z pracownikiem Sekcji Gospodarczej - pok. Nr 2,  nr tel. 13 43 09 588, w godzinach 08.00-14.30.

7.    Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

8.    W sprawach formalno-prawnych należy kontaktować się: mgr Danuta Niewiadomska tel. 13 43 09 587
 

Przejdź do wpisu