Menu Podmiotowe menu ikonka

PETYCJA w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności

Przejdź do wpisu

Wprowadzenie "Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów" i opublikowanie jej

Na podstawie art. 2 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 5.09.2014 r. poz. 1195) wnoszę o: - wprowadzenie w życie Państwa starostwie powiatowym Polityki Zarządzania Konfilktem In...

Przejdź do wpisu

Petycja Wójta Gminy Solina

  • 12 października 2022

PETYCJA Jako wójt gminy Solina, na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2018 r., poz. 870), działając w...

Przejdź do wpisu
Powrót