Menu Podmiotowe menu ikonka

Rok 2020

Informacja o dokonaniu zgłoszenia          Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) w  przypadku zgłoszenia budowy, o której mow...

Przejdź do wpisu
Powrót