Menu Podmiotowe menu ikonka

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

- FORYŚ Zofia - HAŁKA Józef - KACZKOWSKI Tomasz - KAMIŃSKA Dorota - KOŁODZIEJ Józef - KONDRACIUK Tomasz - KOZAK Barbara - CYPARSKA Lidia - WOJNICKA Joanna - ŚMIGIEL...

Przejdź do wpisu

Oświadczenia składane w ciągu roku

Oświadczenia złożone w związku z objęciem stanowiska Kierownika jednostki organizacyjnej powiatu - Lidia CYPARSKA - Joanna WOJNICKA   Oświadczenia złożone w związku z wygaśnięciem fun...

Przejdź do wpisu
Powrót