Menu Podmiotowe menu ikonka

Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu Brzozowskiego

Radny składa pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Do pierwszego oświadczenia majątkowego radny jest obowiązany dołączyć informację o sposobie i terminie zaprz...

Przejdź do wpisu
Powrót