Menu Podmiotowe menu ikonka

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Brzozowskiego”

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej W imieniu Zamawiającego – Powiatu Brzozowskiego zapraszam do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia pn: „Świadczenie usług w zakresie publicznego tra...

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Brzozowskiego”

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej W imieniu Zamawiającego – Powiatu Brzozowskiego zapraszam do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia pn: „Świadczenie usług w zakresie publicznego tra...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe Nr KD.7135.12.2022 "Usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Powiatu Brzozowskiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym"

Przedmiot zamówienia obejmuje trzy odrębne zadania (części): 1) Zadanie Nr I: Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3, 5 tony; 2) Z...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe Nr KD.7142.14.2021 „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Brzozowskiego”

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje niżej okreslone zadania: Zadanie Nr I - „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej: Wesoła Ujazdy – Nozdrze...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe Nr ZP.272.1.8.2022 "Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę DP Nr 2047R Dydnia - Krzyw - Końskie i DP Nr 2038R Dydnia - Wydrna

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówenia obejmuje dwie odrębne części (zadania), tj.: CZĘŚĆ 1: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2047R Dydnia – Krzywe - Końskie polegająca na budowie chodnika dla pieszych...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe Nr KD.7142.22.2022 „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Brzozowskiego”

  • 01 grudnia 2022

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje niżej określone zadania: Zadanie Nr I - „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej: Wesoła Ujazdy – Nozdrze...

Przejdź do wpisu
Powrót