• 18 stycznia 2022

Zapytanie ofertowe Nr ZP.272.1.2.2022 „Wykonanie usług w zakresie prac geodezyjno – kartograficznych w 2022 r.”

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje cztery odrębne części (zadania), tj.: 1) CZĘŚĆ 1: „Pomiary sprawdzające związane z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków”; 2) CZĘŚĆ 2: „Podziały nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Brzozowskiego”; 3) CZĘŚĆ 3: „Opracowanie dokumentacji do celów prawnych (wykazy synchronizacyjne)”. 4) CZĘŚĆ 4: „Aktualizacja klasyfikacji gruntów (weryfikacja k...