Wiadomości https://bip3.zetorzeszow.eu Zawiadomienie - Humniska Fri, 02 Dec 2022 12:23:26 +0100 https://bip.powiatbrzozow.pl/article/zawiadomienie-humniska-8 Starosta Brzozowski ogłasza zamiar wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji ograniczających sposób korzystania z nieruchomości w miejscowości Blizne Fri, 02 Dec 2022 12:19:23 +0100 https://bip.powiatbrzozow.pl/article/starosta-brzozowski-oglasza-zamiar-wszczecia-postepowania-dotyczacego-wydania-decyzji-ograniczajacych-sposob-korzystania-z-nieruchomosci-w-miejscowosci-blizne Zawiadomienie - Grabownica Starzeńska Fri, 02 Dec 2022 12:16:00 +0100 https://bip.powiatbrzozow.pl/article/zawiadomienie-grabownica-starzenska-1 Obwieszczenie Starosty Brzozowskiego w sprawie wydania decyzji o budowie farmy fotowoltaicznej "BRZOZOW 2" Fri, 02 Dec 2022 12:12:10 +0100 https://bip.powiatbrzozow.pl/article/obwieszczenie-starosty-brzozowskiego-w-sprawie-wydania-decyzji-o-budowie-farmy-fotowoltaicznej-brzozow-2 Zapytanie ofertowe Nr KD.7142.22.2022 „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Brzozowskiego” Thu, 01 Dec 2022 16:30:50 +0100 https://bip.powiatbrzozow.pl/article/zapytanie-ofertowe-nr-kd7142222022-swiadczenie-uslug-w-zakresie-publicznego-transportu-zbiorowego-na-terenie-powiatu-brzozowskiego OBWIESZCZENIE Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie o zakończeniu postępowania administracyjnego Mon, 28 Nov 2022 11:51:23 +0100 https://bip.powiatbrzozow.pl/article/obwieszczenie-dyrektor-zarzadu-zlewni-panstwowego-gospodarstwa-wodnego-wody-polskie-w-krosnie-o-zakonczeniu-postepowania-administracyjnego Zawiadomienie - Wesoła Fri, 25 Nov 2022 16:28:32 +0100 https://bip.powiatbrzozow.pl/article/zawiadomienie-wesola-6 Zawiadomienie - Wesoła Fri, 25 Nov 2022 16:26:18 +0100 https://bip.powiatbrzozow.pl/article/zawiadomienie-wesola-5 Zawiadomienie - Grabówka, Krzemienna, Orzechówka Thu, 24 Nov 2022 14:20:33 +0100 https://bip.powiatbrzozow.pl/article/zawiadomienie-grabowka-krzemienna-orzechowka Zawiadomienie - Stara Wieś Thu, 24 Nov 2022 14:18:50 +0100 https://bip.powiatbrzozow.pl/article/zawiadomienie-stara-wies-9 OBWIESZCZENIE  STAROSTY  BRZOZOWSKIEGO o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej „BRZOZÓW 3” Thu, 24 Nov 2022 08:37:11 +0100 https://bip.powiatbrzozow.pl/article/obwieszczenie-starosty-brzozowskiego-o-wydaniu-decyzji-o-pozwoleniu-na-budowe-farmy-fotowoltaicznej-brzozow-3 XLVII Sesja Rady Powiatu w Brzozowie - 23 listopad 2022 r. Wed, 23 Nov 2022 14:40:44 +0100 https://bip.powiatbrzozow.pl/article/xlvii-sesja-rady-powiatu-w-brzozowie-23-listopad-2022-r XLVI Sesja Rady Powiatu w Brzozowie - 26 października 2022 r. Wed, 23 Nov 2022 14:37:17 +0100 https://bip.powiatbrzozow.pl/article/xlvi-sesja-rady-powiatu-w-brzozowie-26-pazdziernika-2022-r Informacja Starosty Brzozowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego Tue, 22 Nov 2022 11:13:12 +0100 https://bip.powiatbrzozow.pl/article/informacja-starosty-brzozowskiego-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego-2 OBWIESZCZENIE WODY POLSKIE - wniosek Gminy Dydnia Mon, 21 Nov 2022 08:39:37 +0100 https://bip.powiatbrzozow.pl/article/obwieszczenie-wody-polskie-wniosek-gminy-dydnia Zawiadomienie - Jabłonica Polska Mon, 21 Nov 2022 08:36:27 +0100 https://bip.powiatbrzozow.pl/article/zawiadomienie-jablonica-polska-1 Zawiadomienie - Górki Mon, 21 Nov 2022 08:34:46 +0100 https://bip.powiatbrzozow.pl/article/zawiadomienie-gorki-13 XLVII SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO Mon, 21 Nov 2022 08:31:35 +0100 https://bip.powiatbrzozow.pl/article/xlvii-sesja-rady-powiatu-brzozowskiego-2 OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości Powiatu Brzozowskiego Thu, 17 Nov 2022 10:38:47 +0100 https://bip.powiatbrzozow.pl/article/ogloszenie-o-przetargu-na-sprzedaz-nieruchomosci-powiatu-brzozowskiego Zarządzenia październik - grudzień Thu, 17 Nov 2022 09:21:14 +0100 https://bip.powiatbrzozow.pl/article/zarzadzenia-pazdziernik-grudzien-27 Zarządzenia lipiec - wrzesień Thu, 17 Nov 2022 09:11:26 +0100 https://bip.powiatbrzozow.pl/article/zarzadzenia-lipiec-wrzesien-39 XLVI SESJA RADY POWIATU - 26 październik 2022 r. Wed, 16 Nov 2022 11:41:50 +0100 https://bip.powiatbrzozow.pl/article/xlvi-sesja-rady-powiatu-26-pazdziernik-2022-r Zawiadomienie - Domaradz Wed, 16 Nov 2022 11:26:40 +0100 https://bip.powiatbrzozow.pl/article/zawiadomienie-domaradz-12 Program współpracy Powiatu Brzozowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 Wed, 16 Nov 2022 07:58:21 +0100 https://bip.powiatbrzozow.pl/article/program-wspolpracy-powiatu-brzozowskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-innymi-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-rok-2023 Ogłoszenia naboru kandydatów na członka komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej Wed, 16 Nov 2022 07:34:48 +0100 https://bip.powiatbrzozow.pl/article/ogloszenia-naboru-kandydatow-na-czlonka-komisji-konkursowej-do-oceny-ofert-w-otwartym-konkursie-ofert-na-powierzenie-realizacji-zadania-publicznego-z-zakresu-udzielania-nieodplatnej-pomocy-prawnej Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej Wed, 16 Nov 2022 07:32:59 +0100 https://bip.powiatbrzozow.pl/article/ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-powierzenie-realizacji-zadania-publicznego-z-zakresu-udzielania-nieodplatnej-pomocy-prawnej Zawiadomienie - Ulucz Tue, 15 Nov 2022 08:32:31 +0100 https://bip.powiatbrzozow.pl/article/zawiadomienie-ulucz Zawiadomienie - Turze Pole Tue, 15 Nov 2022 08:30:33 +0100 https://bip.powiatbrzozow.pl/article/zawiadomienie-turze-pole-2 ​​​​​​​Informacja Starosty   Brzozowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego Mon, 14 Nov 2022 09:53:58 +0100 https://bip.powiatbrzozow.pl/article/informacja-starosty-brzozowskiego-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego-1 Informacja Starosty   Brzozowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego Wed, 09 Nov 2022 11:39:37 +0100 https://bip.powiatbrzozow.pl/article/informacja-starosty-brzozowskiego-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego Analiza zdawalności za III kwartał 2022 roku Tue, 08 Nov 2022 21:00:22 +0100 https://bip.powiatbrzozow.pl/article/analiza-zdawalnosci-za-iii-kwartal-2022-roku Zawiadomienie - Brzozów Tue, 08 Nov 2022 20:58:40 +0100 https://bip.powiatbrzozow.pl/article/zawiadomienie-brzozow-5 OBWIESZCZENIE STAROSTY BRZOZOWSKIEGO o zebraniu uczestników scalenia wsi Turze Pole, gmina Brzozów Tue, 08 Nov 2022 20:56:53 +0100 https://bip.powiatbrzozow.pl/article/obwieszczenie-starosty-brzozowskiego-o-zebraniu-uczestnikow-scalenia-wsi-turze-pole-gmina-brzozow Wydanie decyzji dla Zakładu Polsal Sp. z o.o. Mon, 07 Nov 2022 12:25:14 +0100 https://bip.powiatbrzozow.pl/article/wydanie-decyzji-dla-zakladu-polsal-sp-z-oo Wydanie decyzji dla POLSKIEJ SPÓŁKI GAZOWNICTWA Sp.  z o.o. przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Mon, 07 Nov 2022 12:19:57 +0100 https://bip.powiatbrzozow.pl/article/wydanie-decyzji-dla-polskiej-spolki-gazownictwa-sp-z-oo-przez-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-krosnie-panstwowego-gospodarstwa-wodnego-wody-polskie Obwieszczenie wszczęcie postępowania -TURZE POLE Thu, 03 Nov 2022 09:04:52 +0100 https://bip.powiatbrzozow.pl/article/obwieszczenie-wszczecie-postepowania-turze-pole